Zorg dat je vergelijkende reclame juist is

Leestijd: 2 minuten

We zien het overal om ons heen: vergelijkende reclame. Het bekendste voorbeeld is dat van supermarkten die boodschappenlijstjes van verschillende  supermarkten naast elkaar leggen.  Wie fout zit met zijn vergelijking wordt ‘bestraft’.

Xiltrix/Purple Q

Dat bleek onlangs weer in een zaak die Xiltrix tegen Purple Q en een voormalig medewerker van Xiltrix was gestart. Xiltrix levert hardware en software voor monitoring en alarmsystemen in laboratoria. Purple Q gaf op haar website aan dat ze onderhoud en support kon verrichten op Xiltrix-systemen.

Merkinbreuk: geen eerlijk merkgebruik

Allereerst kwam het merkgebruik door Purple Q aan de orde. Je mag merken van een ander noemen als er sprake is van ‘eerlijk gebruik’.  Je mag het merk van een ander gebruiken om aan te geven waar jouw dienst of product voor bestemd is. Dat moet dan wel op een eerlijke manier. Het merk van een ander mag je bijvoorbeeld noemen om de compatibiliteit aan te geven.

Daarbij is niet zonder meer relevant of een bewering technisch juist is. Het gaat er om hoe buitenstaanders een bewering opvatten. Purple Q gaf op haar website aan dat ze support en onderhoud aan Xiltrix-systemen kon verrichten.  Dat kon Purple Q echter onvoldoende motiveren. Het onderhoud was beperkt tot wat er in de SLA stond. De SLA vermeldde niet alle onderhoud. Dat Purple Q bijvoorbeeld bug fixes en updates kon leveren bleek niet uit die SLA. De bewering op de website was dus onjuist.  Purple Q pleegde dus merkinbreuk.

Misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame

Was er ook sprake van misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame? Een enkele onjuistheid is daarvoor onvoldoende. Vereist is dat de onjuistheid de consument kan misleiden en dien economisch gedrag kan beïnvloeden. De klager moet motiveren dat niet aan de regels voor vergelijkende reclame is voldaan (dat zijn er nogal wat zodat ik ze hier niet opsom). Vervolgens is het aan de aangeklaagde om de juistheid van de bewering te bewijzen. Niet aannemelijk was dat de beweringen op de site van Purple Q juist waren. Dat potentiële klanten wisten dat Purple Q niet alle onderhoud kon leveren was ook niet aannemelijk. Er was dus sprake van niet toegestane reclame.

Relatie- en concurrentiebeding en onrechtmatige concurrentie? Nee

Naast dit alles speelde ook nog een relatie- en concurrentiebeding en een verwijt van onrechtmatige concurrentie. De bedingen werden van tafel geveegd: die golden slechts tot 1 januari 2023 waardoor het spoedeisend belang – nodig in een kort geding – ontbrak. Nu die bedingen geen werking meer hadden mochten klanten van Xiltrix in beginsel benaderd worden. Dat volgde al uit de overeenkomst waarin een einddatum van die bedingen was afgesproken.

Eind van het liedje

Het eind van het liedje was een totaalverbod om het merk van Xiltrix te gebruiken, een verbod op het melden dat Purple Q alle support/onderhoud/aanpassingen/uitbreidingen kon uitvoeren, en een verbod op elke negatieve vergelijking (dus ook de gewoonlijk toegestane). Ook moest Purple Q een rectificatie plaatsen.

Wat kun je met deze informatie doen voor je onderneming?

Het is natuurlijk fantastisch als je op je website een zodanige vergelijking met de concurrent kunt maken dat iedereen naar jou toe komt. Zorg dan wel dat je hard kunt maken dat alle informatie juist is en hou je ook aan de overige regels voor vergelijkende reclame.  Anders komt het als een boemerang terug en mag je, zoals in dit geval, “niets meer” en moet je op je website melden dat je onjuiste informatie hebt verstrekt. Slecht voor de business dus.

28 februari 2023,

Hub Dohmen

https://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: