De fotograaf van mijn kunstwerken: welke rechten heeft die?

Leestijd: 2 minuten

Q: Heeft de fotograaf van mijn kunstwerken rechten op die foto’s? We hebben hier niets over op papier gezet.

fotograaf van mijn kunstwerken

A: Als de fotograaf foto’s maakt die vooral bedoeld zijn om jouw werken zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven, dan zullen de foto’s niet als creatieve werken worden gezien. Aangezien creativiteit – juridisch is ‘oorspronkelijkheid ‘ een juister woord – een vereiste is voor het bestaan van auteursrecht op een werk rust er op dit soort foto’s geen auteursrecht. Jij mag die foto’s dus gebruiken zonder toestemming van de fotograaf. Let er op dat dit in de praktijk meestal geen gesneden koek is en vaak per geval bekeken moet worden.

Wat nu als de fotograaf er een creatieve draai aan geeft, zoals het fotograferen vanuit een spannende hoek, of het plaatsen van de werken in bepaalde context? De fotograaf maakt dan een nieuw creatief werk waar hij auteursrecht op heeft! Je hebt dan de toestemming van de fotograaf wél nodig om de foto’s te gebruiken.

Hiervoor ging het over de vraag wat jij met de foto’s mag doen. Maar hoe zit het met de fotograaf zelf? In beide gevallen – wel of geen creatieve foto – is natuurlijk het auteursrecht op jouw schilderij gewoon geldig! Als jouw schilderij op de foto herkenbaar is, heeft de fotograaf jouw toestemming nodig om de foto te publiceren. Ook dit moet natuurlijk weer per geval bekeken worden.

De derde vraag is: hoe zit het met anderen dan jij of de fotograaf van je kunstwerken? Als het een niet-creatieve foto van jouw schilderij is, heeft een ander alleen toestemming van jou nodig voor publicatie van de foto. Is het wél een creatieve foto van jouw – herkenbare – schilderij, dan heeft de ander toestemming van jou én van de fotograaf nodig voor gebruik van de foto!

In jouw vraag heb je niets op papier gezet met de fotograaf. Als dat wel het geval zou zijn, dan geldt wat er in die overeenkomst over dit onderwerp is afgesproken. Dat het belangrijk is op hierover iets op papier te zetten, is dus wel overduidelijk!

Advocaat auteursrecht nodig?

Bel vrijblijvend


Lees-verder-tips:

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: