Wat zijn de vereisten van akte bij overdracht van auteursrecht?

Leestijd: 2 minuten

Q: Ik ga het auteursrecht op een design dat ik heb gemaakt overdragen aan iemand anders. Ik heb begrepen dat dit wordt gedaan door middel van een akte. Maar hoe werkt die overdracht van auteursrecht precies, en wat moet er in de akte staan?

A: Overdracht van auteursrecht is inderdaad alleen geldig als dit gebeurt bij akte. Er zijn overigens nog twee anderen vereisten: degene die het auteursrecht overdraagt moet daartoe bevoegd zijn en er moet sprake zijn van een wilsovereenstemming tussen de partijen. Dat laatste betekent dat er een geldige overeenkomst moet zijn tussen partijen (op zijn juridisch heet het dan dat er een geldige titel moet zijn). Deze drie vereisten samen zorgen voor een geldige overdracht van auteursrecht.

Wat betreft het vereiste van de akte overdracht van auteursrecht: een akte is een schriftelijk en ondertekend stuk, dat als bewijsstuk kan dienen (in dit geval het bewijs dat auteursrecht is overgedragen). De akte tot overdracht van auteursrecht hoeft niet door een notaris te zijn opgesteld. Een door de partijen zelf schriftelijk opgesteld stuk is ook geldig. Maar er zijn wel bepaalde voorwaarden waar dat stuk hoe dan ook aan moet voldoen.

Let op dat er duidelijk in staat dat het auteursrecht overgedragen wordt. Zo voorkom je dat anderen misschien kunnen denken dat het om een exclusieve licentie gaat, die ook bij akte wordt gegeven. Ga voor de zekerheid voor een papieren akte met natte handtekening. Zelfs voor hoogleraren auteursrecht is het op dit moment nog niet duidelijk of de meest ver gaande versie van een elektronische handtekening voldoende is voor overdracht van auteursrecht. Wat betreft die handtekening: een natte handtekening van beide partijen op papier is natuurlijk geldig, maar de handtekening van degene die het auteursrecht overdraagt is in ieder geval vereist. De acceptatie van degene die het auteursrecht verkrijgt kan ook op andere manieren blijken.

En natuurlijk moet het voor een derde (zoals een rechter of een inbreukmaker) zonder enige twijfel duidelijk zijn waarop het auteursrecht is overgedragen. Een foto in de akte of een verwijzing naar een i-DEPOT-nummer (link) kan daarbij behulpzaam zijn. Het aanvragen van een i-DEPOT kost u maximaal twintig minuten en (ten tijde van dit schrijven) 37 euro voor vijf jaar.

Wil je zeker weten dat de akte waarin auteursrecht wordt overgedragen helemaal klopt? Wij kunnen je als specialisten op dit gebied verder helpen. Neem dan contact met ons op tijdens ons gratis spreekuur.


Lees-verder-tips:

  • 21 maart 2019: Nachtwacht Dalfsen. Tips samenwerking auteursrecht. Café-restaurant Expo Madrid in Dalfsen trekt al jaren busladingen vol kijkers voor hun kopie Nachtwacht Rembrandt. Column van onze Hub Dohmen over rechtszaak-soap.
  • 4 februari 2019: Wanneer heb je auteursrecht en hoe maak je een goede afspraak rondom geheimhouding? Onze Jan Smolders gaat in op deze vragen aan de hand van problemen rondom een loyaliteitsprogramma van Albert Heijn.
  • 22 april 2016: Pas op met zelf regelen van overdracht/licentie intellectuele eigendom. Of: door het oog van de naald. Column van onze Hub Dohmen voor engineersonline.nl.

Yvonne Vetjens, 18 augusus 2020

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: