Waarschuwingsbrieven aan anonieme uploaders van auteursrechtelijk beschermde werken

Leestijd: 3 minuten

Goed nieuws voor wie auteursrechten heeft en zich in zijn broodwinning bedreigd ziet door Piratebay en consorten. De hogerberoeprechter heeft geoordeeld dat Ziggo een waarschuwingsbrief van auteursrechtwaakhond Brein door moet sturen aan haar klant. Als de klant niet luistert, moet Ziggo de persoonsgegevens aan Brein geven. Eerder oordeelde de rechtbank nog dat Ziggo geen gegevens van de illegale uploader hoeft te verstrekken. Ziggo heeft immers geen vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens om dat te doen. De voorzieningenrechter gaf een lang verwacht schot voor open doel: waarom heeft Brein niet gevraagd Ziggo te verplichten een vergunning aan te vragen?

Ziggo-klant kan stoppen zodra hij waarschuwingsbrief krijgt

Het gerechtshof dacht hier dus anders over. Het ging om een  klant via wiens IP-adres een bibliotheek met e-books online toegankelijk is voor internetgebruikers. Het was aannemelijk dat sprake is van inbreuk. De Ziggoklant heeft onder andere poorten op het modem opengezet die standaard gesloten zijn. Dat openzetten is een bewuste handeling. Brein heeft een reëel belang om daar een eind aan te maken. Er is geen minder ingrijpende mogelijkheid dan het doorsturen van een waarschuwingsbrief. Brein heeft gezegd dat ze alleen de persoonsgegevens wil als de brief geen resultaat heeft. Brein heeft gemeld dat ze als ze de persoonsgegevens krijgt, ze geen schadevergoeding zal vragen maar slechts een stop. De rechter zag de wens van Brein dus als weinig problematisch. De klant kan er immers mee stoppen zodra hij de waarschuwingsbrief krijgt.

Ziggo mag persoonsgegevens verwerken

Maar hoe zit het met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) dan? Dat is een privacyverordening van de EU. Die privacyverordening zou wel eens roet in het eten kunnen gooien. Ziggo moet persoonsgegevens verwerken om te kunnen doen wat Brein wil. Ziggo moet het IP-adres koppelen aan de persoonsgegevens. Voor die koppeling moet je een grondslag hebben volgens de AVG. Je verzameling van gegevens moet een bepaald doel hebben, en je verwerking moet aan dat doel voldoen. De algemene voorwaarden van Ziggo bepalen echter al dat Ziggo maatregelen kan treffen bij auteursrechtinbreuk. Het sturen van een waarschuwingsbrief of het verstrekken van persoonsgegevens als de klant niet luistert vallen binnen dat verzameldoel. Het gaat hier echter wel om strafrechtelijke persoonsgegevens. De rechter pakte de wettenbundel er bij. Daarin staat dat je ook in een buitengerechtelijke procedure (zoals bij een waarschuwingsbrief) strafrechtelijke gegevens mag verwerken. Ziggo mag dus de strafrechtelijke gegevens verwerken, maar hoe zit dat met Brein?

Brein mag persoonsgegevens verwerken

Als de waarschuwingsbrief geen gevolg heeft zal Ziggo de persoonsgegevens aan Brein moeten verstrekken. Brein moet vervolgens die persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG verwerken. De geplande verwerking is in overeenstemming met de wet volgens de rechter. Bovendien heeft Brein inmiddels een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens voor haar trapsgewijze werkwijze.

Nieuwe gevallen per geval beoordelen

Kortom, de trapsgewijze benadering van Brein werd ‘goedgekeurd’. Wel was het zo dat Brein niet automatisch bij nieuwe gevallen hetzelfde groene licht krijgt. Er is per zaak een belangenafweging nodig tussen auteursrechtbescherming en het privacybelang.

Wat kunt u met deze informatie doen voor uw onderneming?

Mogelijk worden uw belangen al door Brein of een andere auteursrechtwaakhond behartigd. Als dat niet zo is, kunt u met de Ziggo-uitspraak in de hand aan de provider vragen om een waarschuwingsbrief door te sturen. Meestal houdt het dan al op. Als de inbreuk niet stopt kunt u de persoonsgegevens opvragen bij de provider. Werkt de provider niet mee aan dit alles, dan kunt u naar de rechter. Zoals gezegd moet de rechter dan nog een belangenafweging maken, maar ik zie geen reden waarom die bij bewuste inbreuk en ernstige schade in uw nadeel zou uitvallen.

7 juni 2023,

Hub Dohmen

https://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

bg.legal

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: