Handelsnaam/merk in domeinnaam

Leestijd: 2 minuten

De Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) had in 2002 de aanduiding “Pensioenfonds Metaal en Techniek” (“PMT”) als merk gedeponeerd. Sinds 2003 gebruikte ze dit ook als handelsnaam. Met zoveel verzekerden is de metaal een interessante doelgroep voor andere pensioenaanbieders. Dat vond ook assurantietussenpersoon Financieel Collectief (FC). In 2004 registreerde FC de domeinnaam www.metaaltechniekpensioen.nl en ging die domeinnaam ook als handelsnaam gebruiken. Dat was tegen het zere been van PMT, dat daarop een kort geding startte.

PMT voerde onder meer als gronden aan: merkinbreuk, handelsnaaminbreuk en onrechtmatige daad. FC “ja-maar´t” nog dat “www.metaaltechniekpensioen.nl” weliswaar haar handelsnaam is, maar dat dit ook haar domeinnaam is. Duister blijft waarom dit een relevant verweer is. Daar trapt de rechter dan ook niet in; PMT mag immers optreden tegen handelsnaaminbreuk. FC hoopt nog te ontsnappen door te stellen dat PMT bij SIDN moet zijn. SIDN is de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, waar u terecht kunt voor domeinnaamarbitrage. Ook die vlieger gaat niet op: in de SIDN-arbitrageregeling staat namelijk dat je ondanks de regeling nog steeds naar de rechter kan.

De rechter pakt de Handelsnaamwet er bij. Daar staat in dat een handelsnaam niet tot verwarring mag leiden. PMT gebruikte haar merk en handelsnaam eerder dan FC haar handelsnaam en domeinnaam. De in de handelsnaam van PMT voorkomende beschrijvende gedeelten “pensioen”, “metaal” en “techniek” mogen op zich door FC worden gebruikt. De handelsnaam van PMT in zijn geheel geniet echter bescherming op grond van de Handelsnaamwet.

Tussen de handelsnamen “Pensioenfonds Metaal en Techniek” en “www.metaaltechniekpensioen.nl” zit weinig verschil oordeelt de rechter. Daarnaast richten beide zich op hetzelfde publiek, namelijk de werkgevers en werknemers in de bedrijfstak metaal en techniek. PMT is een voor deze bedrijfstak verplicht gesteld pensioenfonds waarvan ook mag worden verondersteld dat haar handelsnaam bij dit publiek grote bekendheid heeft. De rechter vindt dan ook dat door gebruik van de handelsnaam www.metaaltechniekpensioen.nl verwarring bij het publiek te duchten is tussen de twee ondernemingen PMT en FC en de herkomst van hun producten. Dat FC in haar contacten met aspirantklanten duidelijk maakt dat zij niets van doen heeft met PMT neemt het verwarringsgevaar niet weg, net zo min als de vermelding op de site dat het copyright van de site bij FC ligt. Er is dus handelsnaaminbreuk.

De merkrechtdiscussie verloopt voor FC niet beter. Verboden is onder andere een “teken” (lees: woord/logo) te gebruiken dat verwarringwekkend lijkt op een merk.. Dat had de rechter al gezegd in de handelsnaamdiscussie, dus ook hier is hij snel klaar. Aan een oordeel over de vraag of FC ook een “onrechtmatige daad” heeft gepleegd – met alle bewijsproblematiek van dien – hoeft de rechter niet meer toe te komen. Zie hier de kracht van een recht van intellectuele eigendom, zoals merken en handelsnamen en merken.

Daarnaast komen nog de proceskosten aan de orde. In zaken betreffende intellectuele eigendom is de verliezer geen – laag – forfaitair bedrag verschuldigd, maar de “redelijke en evenredige gerechtskosten”. Dat kan nog wel eens in de papieren lopen; soms zie je enkele tonnen aan proceskostenvergoeding in ingewikkelde intellectuele-eigendomsprocedures. In dit geval viel het overigens wel mee, nu de rechter een proceskostenvergoeding van enkele duizenden euro´s toewees.

De rechter wijst verder alle vorderingen toe: verbod van gebruik van handelsnaam, merk en website, uitschrijving van de domeinnaam, uitschrijving van de handelsnaam bij de kamer van koophandel, alles met een dwangsom van € 100.000! Dat was kennelijk voldoende, de domeinnaam is weer vrij.

mr. Jan Smolders.

Gepubliceerd op alurvs.nl in april 2010

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: