Techniekfilosofie en AI

Leestijd: 4 minuten

Eerder schreef ik over de filosofiecursusweek ‘Ik, Robot’ van ISVW Internationale School Voor Wijsbegeerte. Ik volgde die cursus omdat ik als tech-/IT-advocaat de behoefte voelde aan verdieping op andere terreinen dan het juridische terrein.

Wat is AI

De cursus behandelde filosofische en ethische aspecten van AI, robotica, algoritmes en dergelijke. Ik gooi deze begrippen nu oneerbiedig op een hoop. Zij zijn natuurlijk niet hetzelfde, maar hebben vaak wel met elkaar te maken of kunnen niet zonder elkaar. Het overkoepelende begrip is AI, Artificiële Intelligentie, Kunstmatige Intelligentie – geen handig woord om af te korten … Algoritmes – een soort programma’s – vormen de basis van kunstmatige intelligentie. AI kent veel vormen, waaronder machine learning – afgezet tegen de eerste rule based-vormen – met als specifieke uitvoeringen deep learning met bijvoorbeeld meerdere neurale netwerkenreïnforcement learning enzovoort. Ik ga daar nu verder niet op in. Ik wil het namelijk hebben over enkele filosofische en ethische aspecten van deze technieken.

Techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek

Ik benoemde in mijn artikel in de nieuwsflits onder meer de onderwerpen die aan bod kwamen. Ook kondigde ik aan er later dieper op in te zullen gaan. Welnu, de verdieping die ik wil aanbrengen, is vooral gebaseerd op de bijdrage van techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek. Waarom? Omdat hij een visie op onze verhouding tot techniek heeft die concrete handvatten geeft. Ik gebruik enkele van zijn denkbeelden uit zijn lezing van een halve dag. Ik geef er zo hier en daar wel een eigen twist aan.

Verbinding met techniek

Verbeek start vanuit de gedachte dat de mens altijd al met techniek verbonden was. Het draagt dan ook niet bij om te vervallen in de soms gehoorde paniekreactie dat de moderne technologieën ons gaan overheersen en wegdrukken. Overigens is ook het tegendeel – de hallelujah-benadering jegens techniek – niet behulpzaam. De vraag is echter hoe je – vanuit de ethiek – techniek kunt inzetten om de samenleving te verbeteren.

What’s new (?)

Deze benadering gaat uit van het idee dat deze grote invloed van techniek vele malen eerder zagen. Zo betekende de uitvinding van het schrift en de boekdrukkunst veel voor het denken en de verspreiding ervan. Er is wél een verschil met ‘vroeger’: we gebruiken techniek niet meer alleen, maar raken erin ondergedompeld. We raken zelfs vermengd en dat verklaart deels de angst voor vervanging.

Van mens tegenóver machine naar mens én machine

Verbeek benadrukt dat we het frame van mens tegenover machine moeten verlaten. Techniek vervangt de mens niet, hij verandert hem. Hij creëert telkens een nieuwe mens. Dit veronderstelt juist een samenwerking, van oudsher toegepast. De nieuwe dreiging die we ervaren, ontstaat doordat AI aan onze cognitie raakt.

Intern begeleiden vanuit waarden

Het is dus niet de vraag óf kunstmatige intelligentie ons als mens verandert, maar hóé. Daarvoor zijn waarden en ethische kaders beslissend. Dat geeft ons de gelegenheid om – terwijl we onderdeel uitmaken van het systeem, van de maatschappij (‘intern’) – de toepassing van deze technieken te begeleiden. Dat is een belangrijk voorportaal voor wettelijke regulering, zo dunkt mij.

Rechten voor robots: welke (?)

Het is niet voor niets dat de stap naar het stellen van de vraag over rechten voor robots of andere slimme systemen. Alleen al het stellen van de vraag roept bij sommigen heftige reacties op. Voor nu volsta ik met twee opmerkingen hierover. Allereerst is deze vraag niet (alleen) een ja-nee-vraag, maar een vraag over ‘welke rechten’. We kennen immers nu ook al juridische entiteiten met een groot verschil in rechten.

Manipulatie

Een andere overweging is de volgende. Het is duidelijk dat sommige algoritmes een cruciale rol in onze samenleving gaan spelen, of zelfs ál spelen. Je kunt je afvragen of we niet willen voorkomen dat een willekeurige derde dergelijke algoritmes zou kunnen manipuleren. Het geven van rechten aan dergelijke AI-systemen is dan een optie.

Op de bok

Hoe dan ook, de insteek van Peter-Paul Verbeek is een mijns inziens een constructieve en bruikbare. Vertaald in mijn eigen woorden: ‘Als je op de bok zit, kun je sturen. Als je met de hakken in het zand achter de wagen hangt, hap je stof, moet maar zien waar je uitkomt en misschien rem je een klein beetje af’.


  • 27 november 2019: Nieuwe column over de cursus Ik, robot die onze Hub Dohmen volgde bij het ISVW. De bijdrage van Monica Meijsing (Tilburg University) over de vraag “wat is een persoon?” wordt uitgelicht. Tijdens deze bijdrage werd aandacht besteed aan zaken als persoonlijkheid, identiteit en bewustzijn.
  • 21 november 2019: Onze Hub Dohmen volgde de cursus Ik, robot bij het ISVW. Cursusverslag deel 1: Artificial intelligence en verantwoordelijkheid over de volgende onderwerpen: AI en verantwoordelijke beslissingen door systemen, Het concept van agency, Mind (artificial), bron van verwarring, Forward looking responsibility en backward looking responsibility.
  • 15 november 2019: Onze Hub Dohmen volgde de cursus Ik, robot bij het ISVW. De cursus behandelde de filosofische en ethische aspecten van AI en robotica. Dit artikel bevat een overzicht van de behandelde onderwerpen. Meer diepgaande columns volgen binnenkort!
  • 24 mei 2019: Lees hier meerover de zeer succesvolle eerste bijeenkomst en de nieuwe website van de NVAIR Nederlandse Vereniging voor Artificiële Intelligentie- en Robotrecht.
  • 25 januari 2019: Robots met rechten en plichten?Uitgebreid verslag door Machina van de proefrechtszaak tijdens Robot Love tijdens welke onze Hub Dohmen advocaat was van een robot.
  • 25 september 2018:Interview met onze Hub Dohmen voor Innovation Origins over rechten, aansprakelijkheid, etc. rondom robots, kunstmatige intelligentie – en het event en kort geding tijdens Robot Love.
  • 22 december 2016: Artificiële Intelligentie is ongrijpbaar voor de rechtsregels van vandaag.. Interview met Hub Dohmen voor Verzekeringswereld/Monde de l’Assurance.

Hub Dohmen, 4 december 2019

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: