Tag: opdrachtgever

  • Werk in opdracht & auteursrecht

    Leestijd: 3 minuten Regelmatig krijgen we in ons gratis spreekuur vragen van ondernemers over opdrachten, overeenkomsten en het regelen van auteursrecht. Dit is een onderwerp waar we ook kunstenaars graag op willen wijzen, want vaak wordt er niet stil gestaan bij het aangaan van opdrachten. Meestal wordt er dan een standaardcontract tevoorschijn getoverd – als er al een contract gebruikt […]

  • Auteursrecht: onzekerheden beter voorkomen dan genezen

    Leestijd: 2 minuten Werkgeversauteursrecht Als u iets creatiefs heeft gemaakt dan voelt het als “is van mij”. Gaat er dan iemand anders mee aan de haal dan is de gedachte al snel “inbreuk op mijn auteursrecht”, zo blijkt steeds weer op ons gratis juridisch spreekuur. Gewoonlijk is dat ook zo. Er is echter een aantal uitzonderingen – waar u […]