Tag: AI

 • Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen – Een verkennend onderzoek

  Leestijd: 2 minuten Ik begon tientallen jaren geleden als techneut. Uit interesse in bescherming van uitvindingen volgde ik een rechtenstudie naast mijn werk. Ik had de bedoeling – ken je dat: een plan hebben en dan volstrekt anders uitkomen …? – om die kennis te gebruiken bij mijn werk. Het pakte anders uit … Liefde voor techniek, passie […]

 • ‘Fundamentele rechten komen slechts toe aan natuurlijke personen’

  Leestijd: < 1 minuut Uitspraak hoger beroep seksrobot vs. bordeelhoudster In het hoger beroep tegen de uitspraak in kort geding tussen Sexy Sadie en Robotlove B.V. (Gladjakker) liet rechter Evert Stamhuis er geen misverstand over bestaan: “Fundamentele rechten komen slechts toe aan natuurlijke personen.” Wat Stamhuis betreft is robot Sadie een kunstmatige entiteit die geen beroep op bescherming van […]

 • Juridische aspecten rondom AI

  Leestijd: < 1 minuut Gastcollege Universiteit Utrecht (Utrecht Law College) Op 3 mei 2018 gaf Hub Dohmen, advocaat gespecialiseerd in intellectuele eigendom met een achtergrond in techniek, een gastcollege aan de Universiteit van Utrecht (Utrecht Law College). Het college ging in op juridische aspecten van Artificial Intelligence. Juridische aspecten rondom AI die aan bod kwamen zijn o.a.: Positie (evt. […]

 • Aansprakelijkheid voor ongeval – Tesla

  Leestijd: 3 minuten Aansprakelijkheid voor ongeval. Enige tijd geleden werden we opgeschrikt door een Tesla-autopilotslachtoffer, de heer Brown die in de VS met zijn Tesla onder een vrachtwagen schoot en het niet kon navertellen. De aansprakelijkheidsdiscussie is in de VS nog in volle gang. Maar: hoe zou zoiets naar Nederlands recht gaan? Wij kennen de zogeheten ‘productaansprakelijkheid’. De […]

 • Avans en Dohmen advocaten:
  robotisering en AI; juridische aspecten

  Leestijd: 2 minuten Kansen en risico’s robotisering Robotisering en AI – Artificial Intelligence – is hot; het gebruik van (Big) Data is daarvan niet los te denken. De voor- en tegenstanders buitelen over elkaar heen. De kansen zijn inderdaad gigantisch; de risico’s idem … Het is niet voor niets dat ik onlangs in de social media mijn eigen […]

 • Interview
  Hub Dohmen
  Artificiële Intelligentie is ongrijpbaar voor de rechtsregels van vandaag.

  Leestijd: 14 minuten Artificiële Intelligentie is ongrijpbaar. Ongrijpbaar betekent in dit geval ook ongrijpbaar voor de rechtsregels waarvan we ons vandaag bedienen. Er gaan steeds meer stemmen op om een soort derde rechtspersoonlijkheid in het leven te roepen: het systeem wordt zelf aansprakelijk. Hub Dohmen is als advocaat gespecialiseerd in intellectuele eigendom, techniek en ICT. Zijn praktijk is […]

 • Ik wil een robot met rechten en plichten

  Leestijd: 2 minuten Robotisering heeft grote gevolgen. En, nee, ik wil het niet wéér hebben over het visieverschil tussen onze ministers Asscher en Kamp: Asscher die vreest dat robots onze banen pikken en Kamp die meer robotisering wil omdat dat veel kansen biedt. Voor dat soort goed onderbouwde meningen en visies, gesteund door doorwrochte studies, onderzoeken en rapportages, […]