Shockerend: niet op alles wat u bedenkt, rust auteursrecht!

Leestijd: 3 minuten
AlbertHeijnauteursrechtcopyrightminiaturen

‘Ik heb het bedacht, dus ik heb auteursrecht’. Die gedachte leeft volop bij veel ondernemers. Unga en Boost bieden alletwee loyaliteitsprogramma’s aan winkeliers aan. Unga had in 2011 voor Albert Heijn een loyaliteitsprogramma ‘Little Shop’ ontwikkeld: miniatuurtjes van wat er zoal in een supermarkt te zien was. Dus een mini-kassa, mini-potten pindakaas. Daarmee kunnen kinderen leren hoe leuk het is boodschappen te doen of achter de kassa te zitten (ahum). Ik heb zelf tot dusver alle zegeltjes en dergelijke geweigerd en erger me wel eens, omdat de wachttijd aan de kassa oploopt door mensen die dat wel willen. Die zijn er genoeg.  Dat iets gewild is, maakt iets echter nog niet beschermd.

Hoezo auteursrecht op loyaliteitsprogramma?

Boost had in 2012 een soortgelijke miniatuurcampagne aan haar klant Migros laten zien. Unga bood enkele maanden later ‘Little Shop’ aan Migros aan, maar kreeg te horen dat Boost haar vóór was geweest. Unga suggereerde dat Boost inbreuk maakte en partijen raakten in gesprek. Unga mailde wat info aan Boost. Uiteindelijk kwam er een reply van Boost. Boost had met haar advocaten gesproken: hoezo zit hier auteursrecht op?

Bedrijfsgeheim: geen bescherming bij mondelinge geheimhoudingsafspraak

Vervolgens kwam er een heel circus op gang: Unga legt bewijsbeslag bij Boost en wil inzage daarvan. Maar dan moet wel aannemelijk zijn dat de ander ‘iets fout heeft gedaan’. Een beroep op schending van bedrijfsgeheim haalde het niet: hoezo ga je zonder enig voorbehoud info mailen aan je concurrent en pas achteraf iets roepen over bedrijfsgeheim? En nee, als je alleen een mondelinge afspraak met je concurrent over geheimhouding hebt heb je onvoldoende gedaan om iets geheim te houden. Dan word je niet beschermd, zoals we al eerder schreven. Ook het beroep op verkrijgen van info onder valse voorwendselen verdween door de zijdeur: na advies van je advocaat tot het standpunt ‘geen auteursrecht’ komen, is geen bewijs dat je in het begin niet gewoon wilde onderhandelen.

Iets verkleinen is niet creatief

Pièce de résistance was natuurlijk: heeft Unga auteursrecht? De omschrijving die Unga van het format gaf was onvoldoende concreet om daar auteursrecht aan toe te kennen. De miniatuurtjes dan? Als er al iemand auteursrecht heeft op een pindakaaspot is dat de pindakaasfabrikant, iets kleiner maken is niet creatief. En ideeën zijn – al denken sommige mensen van wel – niet beschermd.

Sommatie ontvangen? Bel ons gratis spreekuur!

Wat leren we hier nou van? Dat iemand soms heel hard roept dat hij ‘intellectuele eigendom’ heeft, maar dat dat niet altijd hout snijdt. De wet kent behoorlijk ver gaande rechten toe aan iemand die een ‘IE-recht’ heeft. Daar staat dan wel iets tegenover: die bescherming moet je eerst verdíenen. Schiet dus niet direct in de onderhandelingsmodus of overgavemodus op het moment dat er een dikke sommatie van een advocaat in de bus of mail zit, maar zoek professionele bijstand. Dat kan bijvoorbeeld door te bellen tijdens ons gratis spreekuur IE-ICT-Techniek 😉


Lees-verder-tips 

  • 1 november 2018: Mag mijn ex-werknemer onze machines namaken? Onze Hub Dohmen geeft antwoord op deze vraag inzake geheimhouding. Deze Q&A verscheen eerder op engineersonline.nl.
  • 18 oktober 2018: Veel tech-bedrijven weten niet hoe de regeling van bedrijfsgeheimen in elkaar zit, wat tot grote brokken kan leiden. Onze Hub Dohmen laat een juridisch licht schijnen over bedrijfsgeheimen in deze column voor engineersonline.nl.
  • 22 augustus 2016. Q: Ik ben zelfstandig industrieel ontwerper en heb enkele nieuwe, interessante ontwerpen. Ik ben aan het polsen bij een fabrikant of hij geïnteresseerd is in een samenwerking. Die wil echter eerst meer informatie. Hoe voorkom ik nu dat de ander mijn ontwerpen bekijkt en ze vervolgens zonder mij iets te betalen op de markt brengt? A: geheimhoudingsverklaring/Non Disclosure Agreement (NDA).

4 februari 2019, Jan Smolders.


e: info@dohmenadvocaten.nl
i: www.dohmenadvocaten.nl
twitter: http://twitter.com/Jan_Smolders
linkedin: http://nl.linkedin.com/in/jansmolders

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: