Professionele verkoper beschermd (?)

Leestijd: 2 minuten

Een potentieel ‘gevaarlijke’ (en tevens een discutabele) rechterlijke uitspraak over een verkoop door een professionele verkoper is vorige week gepubliceerd. Een ‘verzachtende’ omstandigheid is dat het een kort geding betrof, waarin de (bewijs)regels minder streng zijn. We moeten dan ook afwachten of en in hoeverre deze uitspraak gevolgd gaat worden.

Als uitgangspunt is het goed om even voor ogen te houden dat een (koop/verkoop-)overeenkomst mondeling kan worden gesloten. Dat geldt dus voor aankoop van een brood en ook van een hoogwaardige technologische installatie van vele miljoenen. In sommige gevallen heeft de wetgever de partijen bij een koopovereenkomst extra willen beschermen. Dat is het geval voor consumenten/particulieren die een woning kopen. Artikel 2 van boek 7 Burgerlijk Wetboek bepaalt dan dat die koop alleen schriftelijk tot stand kan komen; of er al een mondelinge overeenkomst is, doet er niet toe. De wens van de wetgever om een particuliere koper en verkoper te beschermen tegen een overhaaste beslissing over zo iets financieel en anderszins ingrijpends en complex als een woning is de aanleiding voor deze wettelijke bepaling.

Het hof Arnhem stapt nu met zevenmijlslaarzen over die (specifieke) beschermingsgedachte van particulieren heen en besliste dat artikel 7:2 ook kan gelden voor een professionele verkoper. Kort samengevat besliste het hof dat die professionele verkoper niet gebonden is aan de mondelinge koopovereenkomst, als de koper te lang talmt met het ondertekenen van de schriftelijke bevestiging van de mondelinge overeenkomst! Deze argumentatie legt de bijl aan de wortel van de geldigheid van een mondelinge overeenkomst als algemene regel. De vervolgvraag zou kunnen zijn: moet die bescherming van de professionele partij dan niet ook gelden buiten de situatie van koop/verkoop van een woning? Immers, het artikel waarnaar het hof verwijst, beoogt een particulier te beschermen die een woning koopt of verkoopt. Die bijzondere bescherming behoefde de professional in het geval van het hof Arnhem helemaal niet en toch kreeg hij die. Waarom zou een professional bij andere transacties dan woningkoop/verkoop die bescherming tegen een talmende mondelinge koper moeten ontberen?

Overigens ben ik het wel eens met beslissing van het hof, maar dan wel op grond van een andere argumentatie (die het hof overigens als subsidiaire grondslag noemt). Binnen de beperkte mogelijkheden van een kort geding was namelijk niet duidelijk te krijgen of er eigenlijk wel een perfecte mondelinge overeenkomst tot stand was gekomen. Ik zie dan ook niet in waarom het hof de uiterst discutabele beschermingsargumentatie meende te moeten gebruiken.

Moraal van dit verhaal: zorg voor duidelijkheid in de communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, leg vast en protesteer (bewijsbaar) tegen onjuiste vastlegging.

Lees hier de uitspraak >>

Hub Dohmen, april 2013

Bron: Dohmen advocaten (huisadvocaat van VastgoedPRO)

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: