Privacy in ICT-systemen: belangrijke aandachtspunten voor ondernemers

Leestijd: 3 minuten

In het huidige digitale tijdperk is de bescherming van persoonsgegevens cruciaal voor verantwoordelijk ondernemerschap. Sinds de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 is de focus op privacybescherming alleen maar toegenomen. Nederlandse rechtspraak heeft in de afgelopen jaren belangrijke precedenten geschapen die ondernemers niet kunnen negeren. In deze blog duiken we dieper in twee cruciale aspecten van privacy in ICT-systemen: databeveiliging en transparante gegevensverwerking.

Databeveiliging en incidentenrespons

Uit rechtspraak blijkt dat adequate beveiliging en snelle reactie op incidenten cruciaal zijn. Zo kreeg in 2019 een groot technologiebedrijf een boete van €460.000 opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Een groot technologiebedrijf, actief in de e-commerce sector, werd geconfronteerd met een omvangrijk datalek dat verstrekkende gevolgen had. In februari van dat jaar ontdekten hackers een kwetsbaarheid in het beveiligingssysteem van het bedrijf.

De persoonlijke gegevens van maar liefst 174.000 klanten, waaronder namen, adressen, telefoonnummers en in sommige gevallen zelfs bankrekeningdetails, werden gecompromitteerd.

Het bedrijf had de datalek niet binnen de wettelijke termijn van 72 uur gemeld. Pas na enkele weken, toen het lek al via andere kanalen aan het licht was gekomen, informeerde het bedrijf de AP. Bovendien bleek dat het bedrijf onvoldoende beveiligingsmaatregelen had getroffen, waardoor de hack mogelijk was.

Basale veiligheidsprotocollen, zoals twee-factor authenticatie en regelmatige veiligheidsaudits, waren niet geïmplementeerd. Bovendien waren kritieke systeemupdates, die bekende kwetsbaarheden hadden kunnen dichten, maandenlang uitgesteld.

De rechtbank oordeelde dat het bedrijf nalatig was geweest in zowel haar beveiligingsmaatregelen als haar reactie op het incident. De hoogte van deze boete weerspiegelde de ernst van de overtreding en de dubbele nalatigheid van het bedrijf – zowel in preventie als in respons. De rechtbank benadrukte in haar uitspraak dat bedrijven die persoonsgegevens verwerken een grote verantwoordelijkheid dragen en dat ze proactief moeten zijn in het beschermen van deze gegevens.

Transparantie en toestemming

Een andere belangrijke les uit de rechtspraak betreft transparantie en het verkrijgen van toestemming. In 2020 oordeelde de rechtbank dat de Nederlandse Staat onrechtmatig handelde door persoonsgegevens te verwerken via het Systeem Risico Indicatie (SyRI). Dit systeem werd door de Nederlandse overheid gebruikt om fraude op te sporen.

Het systeem maakte gebruik van complexe algoritmen om ‘risicovolle’ personen of adressen te markeren voor nader onderzoek. Hoewel de intentie achter SyRI – het bestrijden van fraude – op zich legitiem was, rees er al snel bezorgdheid over de privacyimplicaties van het systeem.

De rechtbank stelde dat burgers onvoldoende inzicht hadden in hoe hun gegevens werden verwerkt en welke gevolgen dit voor hen kon hebben. De Nederlandse overheid werd gedwongen om het gebruik van SyRI onmiddellijk te staken. Bovendien zette de zaak een belangrijk juridisch precedent voor het gebruik van big data en algoritmen door overheden en bedrijven.

Wat betekent dit voor ondernemers in de praktijk?

Deze rechtspraak leidt tot enkele belangrijke conclusies voor ondernemers:

  1. Investeer in robuuste beveiliging: Implementeer sterke technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen. Dit omvat niet alleen firewalls en encryptie, maar ook regelmatige beveiligingsaudits en personeelstraining.
  2. Ontwikkel een effectieve incidentresponsprocedure: Zorg dat u voorbereid bent op mogelijke datalekken. Stel een team samen dat verantwoordelijk is voor het identificeren, beoordelen en tijdig melden van beveiligingsincidenten.
  3. Wees transparant in uw gegevensverwerking: Ontwikkel een duidelijk privacybeleid en communiceer dit helder naar zowel klanten als werknemers. Zorg dat betrokkenen begrijpen hoe hun gegevens worden verwerkt en welke rechten ze hebben.
  4. Zorg voor geïnformeerde toestemming: Implementeer systemen waarmee individuen op een betekenisvolle manier toestemming kunnen geven voor gegevensverwerking. Vermijd dark patterns of misleidende praktijken.
  5. Voer regelmatig privacy-impact assessments uit: Evalueer regelmatig uw processen en systemen om ervoor te zorgen dat ze blijven voldoen aan de wettelijke eisen en best practices.

Door deze lessen uit de rechtspraak ter harte te nemen, kunnen ondernemers niet alleen juridische problemen voorkomen, maar ook het vertrouwen van hun klanten en werknemers versterken. Privacy is niet slechts een wettelijke verplichting, maar een kans om zich te onderscheiden in de markt als een verantwoordelijke en betrouwbare organisatie.

In een wereld waarin data steeds waardevoller wordt, is het proactief aanpakken van privacykwesties niet langer optioneel, maar een essentieel onderdeel van modern ondernemerschap. Door de juridische ontwikkelingen nauwlettend te volgen en uw praktijken dienovereenkomstig aan te passen, kunt u uw onderneming positioneren als een leider op het gebied van gegevensbescherming.

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: