Gebruik foto zonder toestemming: Permission Machine

Leestijd: 2 minuten

Permission Machine

Het Belgische Permission Machine stond jarenlang fotografen en andere rechthebbenden bij als er zonder toestemming foto’s werden gebruikt en dus auteursrechtinbreuk werd gepleegd. Ze deden dat door met speciale software internet af te speuren naar inbreukmakende afbeeldingen en op grote schaal brieven naar vermeende inbreukmakers te sturen. Er was al langer veel kritiek op de werkwijze, met name op de gevorderde tarieven en schadevergoedingen. De rechtbank in Gent beaamde dat Permission Machine een ‘auteursrechttrol’ is.

Visual Rights Group / Permission Machine stuurt in Nederland voorlopig geen brief meer

Permission Machine lijkt zich de kritiek te hebben aangetrokken. De Belgische website De Tijd meldt dat Permission Machine onder een andere naam verder gaat: Visual Rights Group. Belangrijk voor de Nederlandse lezer: Visual Rights Group is voorlopig alleen actief in België! Er wordt wel gekeken naar de mogelijkheden van een KvK-inschrijving in Nederland. Ook de werkwijze wordt gewijzigd: zo zullen de gevorderde bedragen wegens de door Visual Rights Group gemaakte kosten (gedeeltelijk) omlaag gaan.

Schadevergoeding

De bedragen die Visual Rights Group zal gaan hanteren, corresponderen met de Sofam, de Belgische beheersmaatschappij van auteursrechten voor beeldend kunstenaars. Of dat juridisch helemaal terecht is, moet maar blijken. Er is in Nederland namelijk kritiek op een soortgelijke werkwijze door voor schadevordering bij auteursrechtinbreuk de staffel van Stichting Beeld Anoniem te gebruiken. Die staffel is echter niet bedoeld voor dergelijke vorderingen. Hoe dan ook is het goed om te zien dat een organisatie als Visual Rights Group klachten over hun werkwijze serieus neemt. Iedereen begrijpt immers dat fotografen een tegemoetkoming verdienen als iemand inbreuk maakt op hun auteursrecht.

HEB JE OOK EEN BRIEF ONTVANGEN WEGENS AUTEURSRECHTINBREUK?

Of gebruikt iemand jou foto zonder toestemming?

Bron: https://www.tijd.be/ondernemen/technologie/auteursrechtenbedrijf-permission-machine-wijzigt-naam-en-werkwijze/10381674.html

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: