Onderhandelen over merkinbreuk, laat je adviseren!

Leestijd: 4 minuten

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam (vindplaats) heeft bepaald dat Qmusic moet stoppen met haar dance-programmering. Deze uitspraak toont het belang aan van goed onderhandelen over merkinbreuk. Een uitspraak met grote gevolgen voor Qmusic.

Onderhandelen over merkinbreuk, laat je adviseren!

Om een verbod op de naam Qmusic te voorkomen hebben partijen in 2005 afspraken gemaakt over de co-existentie. Partijen spreken onder meer af dat het radiostation zich niet richt op het zogenaamde dance-segment.

IN ONDERHANDELING?

Laat je adviseren door Dohmen advocaten

De afspraken uit de overeenkomst:

1.1. Het doel van deze overeenkomst is dat partijen hun respectievelijke activiteiten naast elkaar in dezelfde landen kunnen uitvoeren op zodanige wijze dat het voor het publiek zo veel mogelijk duidelijk is dat partijen niet aan elkaar gelieerd zijn, en partijen mitsdien niet rechtstreeks met elkaar in concurrentie treden.

(…)De overeenkomst houdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, geen beperking in van de huidige exploitatie van Q-Music (…) in België of de huidige exploitatie van Q-Dance in Nederland. Dit geldt ook voor toekomstige activiteiten zij het dat ook daar het uitgangspunt geldt dat verwarring moet worden voorkomen. (…)

2.1. Het is VMMa c.q. Radio Noordzee B.V. toegestaan een radiostation te exploiteren onder de naam Q-Music en met die naam promotionele activiteiten uit te voeren voor het radiostation, mits dat radiostation zich niet richt op het zgn. dance-segment, zich niet als “dance-omroep” profileert, geen “dance-programma’s” verzorgt, althans – een enkele uitzondering daargelaten – in beginsel geen dance-muziek uitzendt (hierna “Radio Q-Music”)

Onder dance wordt verstaan elektronische (dans) muziek, dat op de door Q-Dance georganiseerde dance-events in hoofdzaak ten gehore is gebracht en zal worden gebracht met inachtneming van de van tijd tot tijd veranderende stijlen binnen het “dance-segment”. Het wordt uitdrukkelijk bepaald dat pop, rock, soul, R&B, hip-hop en oldies (sixties, seventies, eighties), ongeacht het eventueel gebruik van elektronische elementen, in ieder geval niet als dance worden aangemerkt.

Handelsnaaminbreuk / merkinbreuk

Aan de onderhandelingen tussen partijen ligt de potentiele inbreuk op de handelsnaam dan wel het merk van Q-Dance ten grondslag. Het onderhandelen over de merkinbreuk heeft geleid tot een overeenkomst tussen partijen. Eerder schreven wij al over de juridische aspecten bij het kiezen van een bedrijfsnaam.

De vraag of Qmusic destijds echt had moeten vrezen voor een verbod op het gebruik van de naam Qmusic blijft onbeantwoord. Zoals gelezen kan worden in het hiervoor gelinkte artikel spreekt dit niet voor zich. En toch heeft Qmusic ervoor gekozen om in onderhandeling te treden met Q-Dance. Het gevolg van het onderhandelen over de merkinbreuk is de afspraak die Qmusic nu wordt tegengeworpen.

Pacta sund servanda

Pacta sund servanda is een latijnse uitdrukking voor “belofte maakt schuld”. Met andere woorden, de afspraken die partijen met elkaar maken, moeten in beginsel worden nagekomen. In 2005 spreekt Qmusic met Q-Dance onder meer af dat zij geen dance-programma’s zal verzorgen.

De vraag die dit oproept is of het niet voorzienbaar was, althans had moeten zijn voor Qmusic, dat zij op enig moment op het dancegenre zou gaan richten. Achteraf bekeken is het antwoord niet moeilijk te raden.

JURIDISCH ADVIES TOEGESNEDEN OP UW CASUS?

Neem contact op met Dohmen advocaten

Gevolgen Qmusic

De voorzieningenrechter heeft Qmusic in het ongelijk gesteld. Qmusic moet stoppen met de programma’s World Wide Club 20, A State of Trance, Beste van Tomorrowland One World Radio en Jacked. Q-Music dient deze te staken en gestaakt te houden met daaraan gekoppeld een stevige dwangsom.

Al met al een bittere pil voor Qmusic. Qmusic stelt dat de woorden van de overeenkomst door Q-Dance verkeerd worden uitgelegd. De voorzieningenrechter merkt daar terecht het volgende over op:

“Beslissend is de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Dat is niet zonder meer anders waar het een overeenkomst tussen twee professionele partijen betreft, die zich hebben laten bijstaan door externe, ter zake kundige juridische adviseurs.”

Niet alleen de letterlijke woorden uit het contract spelen een rol. Ook van belang zijn de e-mails, berichten en concepten van de overeenkomst en aanpassingen daarop. Uit dit geheel volgt de bedoeling van partijen met de woorden in de overeenkomst.

Heronderhandeling

Het zal mij niet verbazen als Qmusic en Q-Dance wederom met elkaar gaan onderhandelen over de merkinbreuk. Zodat partijen kunnen kijken of zij alsnog tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen.

Q-Dance beschikt bij een eventuele heronderhandeling over een sterke onderhandelingspositie nu zij door de voorzieningenrechter in het gelijk is gesteld. Toch zou er, met enige creatief denken, voor beide partijen een mogelijkheid moeten zijn om een win-win situatie te creëren.

Laat je adviseren

Moraal van het verhaal is dat een handelsnaam en/of merkenrecht discussie en een onderhandeling en eventuele schikking die partijen treffen zelfs 17 jaar na dato van grote invloed kan zijn. Het is dan ook van groot belang om je goed te laten adviseren of er überhaupt wel sprake is van een handelsnaaminbreuk / merkinbreuk. En voor zover hier eventueel discussie over bestaat om je bij te laten staan door een specialist merkenrecht en specialist handelsnaamrecht als Dohmen advocaten.

Heb jij ook een discussie over het gebruik van een handelsnaam of merk, bel me op 013-5821987 of neem contact op.

Lees-verder-tips

20 april 2022
Ralf Kerkhof
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ralfkerkhof/

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: