Octrooiadvocaat: octrooi kwijt, geld terug? Kansen en risico’s bij nietig octrooi.

Leestijd: 2 minuten

Deze blog gaat over een voor mij als octrooiadvocaat maar ook voor u belangrijke rechtszaak tussen Menzis en AstraZeneca. Hoewel de zaak over octrooien op medicijnen gaat, is hij ook relevant voor engineeringbedrijven.

Risicoaansprakelijkheid als je octrooi ongeldig blijkt?

Kort samengevat oordeelde de rechtbank dat Astra met een octrooi de concurrentie heeft weggejaagd. Daardoor moest Menzis te veel betalen voor haar medicijnen. Het octrooi is nietig verklaard. Astra moest weten dat het octrooi nietig zou worden verklaard. Dus moet Astra het te veel betaalde aan Menzis betalen. Het hof was het met de redenering van de rechtbank niet eens.

Deze blog gaat over een voor mij als octrooiadvocaat maar ook voor u belangrijke rechtszaak tussen Menzis en AstraZeneca. Hoewel de zaak over octrooien op medicijnen gaat, is hij ook relevant voor engineeringbedrijven.

Geen risicoaansprakelijkheid als je octrooi ongeldig blijkt

Het hof oordeelde als volgt. Als een octrooi wordt vernietigd, ben je als octrooihouder niet automatisch aansprakelijk tegenover je concurrent die je met dat octrooi uit de markt hebt gedrukt.. Dan is die automatische aansprakelijkheid er ook niet tegenover derden zoals Menzis. Het aanvaarden van automatische aansprakelijkheid zou er toe leiden dat octrooihouders er nooit meer op mogen vertrouwen dat hun octrooi een nietigheidsprocedure zou overleven. Dat is niet in het belang van innovatie.

Octrooihouder mocht blindvaren op vonnis

In een eerdere procedure in 2014 had het hof het octrooi vernietigd. Tot dat moment mocht Astra Zeneca uitgaan van een eerder rechtbankvonnis uit 2012. Daarin had de rechtbank gezegd dat het octrooi wél geldig was. Tot 2014 hoefde Astra Zeneca niet te beseffen dat er een serieuze kans was op vernietiging van het octrooi. Er was weliswaar een Engels vonnis dat het octrooi nietig achtte, maar andere buitenlandse rechters vonden het octrooi juist weer wel geldig.

Koopovereenkomsten blijven in stand

Van ongerechtvaardigde verrijking was geen sprake. Astra had niets onrechtmatigs gedaan door zich op het octrooi te beroepen. De verkoopovereenkomsten waren volgens de octrooiwet gewoon in stand gebleven, ook al was het octrooi vernietigd.

Vraag aan een octrooiadvocaat?

Bel vrijblijvend

Octrooiadvocaat: u kunt met deze informatie iets doen voor uw onderneming:

In een eerder artikel schreven we al over de kansen voor niet-octrooihouders en de risico’s voor octrooihouders bij nietige octrooien. Daar voeg ik nu het volgende aan toe. Zoals ik hierboven illustreerde aan de hand van de uitspraak van het hof: de grens voor wat een octrooihouder had horen te weten over de kans op nietigheid van een octrooi is hoog. Een octrooihouder hoeft dus niet snel in de piepzak te zitten. Als u aan de andere kant staat: wees voorbereid op een zaak van lange adem. Voor beiden geldt: laat het octrooi toetsen. Voor een octrooiadvocaat: Neem contact met ons op, we hebben een gratis spreekuur.


Mr. Hub Dohmen
Dohmen advocaten
Twitter
Linkedin

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: