NVAIR Nieuwsflits

Leestijd: 3 minuten

Prof. dr. Peter Werkhoven, Universiteit Utrecht

en TNO, gastspreker tijdens eerste NVAIR ledenbijeenkomst,

16 mei 2019 te Amsterdam.

Het bestuur van de NVAIR (Nederlandse Vereniging voor Artificiële Intelligentie- en Robotrecht (NVAIR) is prof. dr. Peter Werkhoven zeer erkentelijk dat hij als gastspreker de leden tijdens de eerste bijeenkomt van 16 mei 2019 zal toespreken. De titel van zijn lezing luidt ‘AI als spiegel van de samenleving’.

Prof. Peter van Werkhoven stelt zich daarbij de volgende kritische vragen: ‘Moeten we eigenlijk wel discussie voeren over ethiek en technologie, want dat belemmert de ontwikkeling. Moeten we niet gewoon ontwikkelen en toepassen. Of is het juist het tegendeel: moeten we de ethische aspecten van smart systems eerst tot het gaatje regelen en dan pas inzetten. En áls we intelligente systemen een ethisch kader willen verstrekken, wie ontwikkelt dat? Is dat de overheid, is dat– bijvoorbeeld – de autofabrikant, is dat de programmeur?’

  • Prof. Peter Werkhoven bezet de UU-leerstoel Multimodal Interaction in Virtual Environments.

Op 12 april jl. heeft de Minister van EZ en Klimaat bekend gemaakt dat hij prof. Peter Werkhoven zal voordragen als lid van de Raad van Bestuur van TNO waar hij de functie van Chief Scientific Officer zal bezetten.

Enthousiaste reacties! Nieuws van en over de leden

Er is met veel enthousiasme gereageerd op de oproep om zich als lid aan te sluiten bij de NVAIR. Een 30-tal leden uit Nederland en Vlaanderen heeft zich inmiddels aangemeld. Het bestuur kreeg verschillende felicitaties en enkele leden deden suggesties voor te behandelen onderwerpen. Ook ontving het bestuur het nodige nieuws van en over de leden. Hier een selectie.

  • Prof. mr. Evert Stamhuis zal op 25 mei 2019 aan de EUR zijn oratie uitspreken onder de titel Touring on the river: Law, Lawyers and Smart Technologies. De plechtigheid begint om 16.00 uur. Prof Stamhuis was rechter in tweede aanleg bij het NVAIR-kort geding Bordeelhouder versus Seksrobot, RobotLove oktober 2018.
  • Mr. Hub Dohmen geeft op 29 mei 2019 tijdens het symposium Robotisering en recht een lezing op het Utrecht Law College aan de UU. De titel van zijn lezing is Robotisering en aansprakelijkheid. Mr. Dohmen neemt ook deel aan het slotdebat van het symposium.
  • In navolging van de Slater case heeft mr. Merel Dorgelo via het productiebedrijf Hanson Robotics robot Sophia de vraag gesteld of Sophia drager van auteursrechten is. De fotograferende aap in de Slater case bezat volgens de rechter geen auteursrechten omdat de aap geen rechtspositie had. Door het aan Sophia verleende staatsburgerschap door de Saoedische overheid heeft deze wel een rechtspositie. Vandaar de vraag. Sophia heeft nog niet gerageerd.

NVAIR Ledenbijeenkomst Donderdag, 16 mei 2019,

Ondernemershuis Amsterdam, Meidoornplein 40, 1031 GD Amsterdam-Noord,

Vooraf aanmelding vereist: giephagoort@asom.org

13.00 Inloop, koffie/thee kennismaking

13.30 Opening huishoudelijk deel, feestelijke lancering van de website van de NVAIR

14.00 Start programma door NVAIR-voorzitter, dr. Rob van den Hoven, over de betekenis en plaats NVAIR

  • mr. Hub Dohmen, “De rechtspraktijk is niet voorbereid op de komst van AI- en robotrecht’, penningmeester NVAIR
  • Gastspreker prof. dr. Peter Werkhoven, AI als spiegel van der samenleving
  • Leonore ten Huisen: NVAIR en studentenactiviteiten
  • Paneldiscussie met sprekers en leden.

Netwerkborrel tot 18.00 uur.

Dagvoorzitters: mr. Willem Korthals Altes en mr. Merel Dorgelo

Zie voor de bereikbaarheid van het Ondernemershuis http://www.crataegus.biz/, 10 minuten lopen na aankomst Buiksloterwegveer Centraal Station- Amsterdam Noord, betaald parkeren in de omgeving aanwezig)

Leden worden gevraagd zich vanaf 16 mei 2019 via de nieuwe website te registreren als lid (jaarcontributie € 45,-, studenten € 25,-). Deelnemers aan de bijeenkomst van  16 mei 2019 die geen lid zijn, ontvangen per email een betalingsverzoek (bijdrage: € 25,-, studenten € 15,-).

NVAIR-leden geven richting aan de ontwikkeling van het AI- en robotrecht!

Klik hier voor een PDF-versie van deze nieuwsflits.

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: