NVAIR Nederlandse Vereniging voor Artificiële Intelligentie- en Robotrecht

Leestijd: 2 minuten

PERSBERICHT / UITNODIGING

Keynote speaker: Corporate Science Director TNO en Full Professor Utrecht University Multimodal Interaction Virtual Environments prof. dr. Peter Werkhoven!

Nieuwe vereniging voor robotrecht houdt eerste ledenbijeenkomst over ethische en juridische dilemma’s.

Eerste ledenbijeenkomst NVAIR: donderdag, 16 mei 2019, Locatie: Ondernemershuis Amsterdam, Meidoornplein 40, 1031 GD Amsterdam-Noord, 13.30 – 17.30 uur

NVAIR

De nieuwe Nederlandse Vereniging voor Artificiële Intelligentie- en Robotrecht (NVAIR) houdt op donderdag 16 mei 2019 haar eerste ledenbijeenkomst. Centraal staat het thema Ethische en juridische dilemma’s rond de opkomst van het recht voor artificiële intelligentie en  robotica. 

Prof. dr. Peter Werkhoven, corporate Science Director TNO en Full Professor Utrecht University Multimodal Interaction Virtual Environments bespreekt het thema vanuit zijn specialisme. De titel van zijn lezing is: “AI als spiegel van de samenleving; AI confronteert ons met ethiek, in de zin dat we die eenduidig en kwantitatief moeten maken. Welke doelstellingen geven we mee aan intelligente technologie? Prikkelende vragen die hij stelt zijn: Moeten we eigenlijk wel discussie voeren over ethiek en technologie, want dat belemmert de ontwikkeling? Moeten we niet gewoon ontwikkelen en toepassen? Of is het juist het tegendeel: moeten we de ethische aspecten van smart systems eerst tot het gaatje regelen en dan pas inzetten? En áls we intelligente systemen een ethisch kader willen verstrekken, wie ontwikkelt dat? Is dat de overheid, is dat– bijvoorbeeld – de autofabrikant, is dat de programmeur? BREAKING: Op 12 april is Peter Werkhoven door de Minister van Economische Zaken en Klimaat voorgedragen, bij benoeming door de Kroon, tot lid van de Raad van Bestuur van TNO. Hij gaat de positie van Chief Scientific Officer (CSO) bekleden.

Dr. Rob van den Hoven van Genderen, internationaal expert aan de VU, vooraanstaand publicist en voorzitter van de nieuwe vereniging, leidt het thema in. Hij zal zijn inleiding tevens plaatsen in het perspectief van een eigen rechtssubjectiviteit voor zelflerende machines. De professionele en academische wereld is momenteel erg verdeeld over deze eigen positie van bijvoorbeeld slimme robots. 

Mr. Hub Dohmen houdt de tweede inleiding. Daarin licht hij zijn observatie toe dat de rechtspraktijk onvoldoende is voorbereid op de snelle groei van het AI- en robotrecht. Actie is geboden. Mr Hub Dohmen is advocaat en partner van Dohmen Advocaten, gastdocent, publicist over IE-/IT- en robotrecht, en penningmeester van de NVAIR. 

Mr. Willem. F. Korthals Altes, rechter in Amsterdam, en mr. Merel Dorgelo, advocaat en partner van SwitchLegal, treden op als dagvoorzitter. Beide juristen maken deel uit van het bestuur van de NVAIR.

Tijdens de bijeenkomst zal op feestelijke wijze de website van de NVAIR worden gepresenteerd.

De NVAIR

De nieuwe vereniging stimuleert een toekomstbestendige ontwikkeling van het AI- en robotrecht vanuit multidisciplinair perspectief. Leden zijn afkomstig uit de Nederlandse en Vlaamse sectoren recht, ICT, media, onderzoek en onderwijs. Ook studenten maken deel uit van het bestuurs- en ledenbestand. Het jaarlijks lidmaatschap bedraagt € 45,- (€ 25,- voor studenten).

De ledenvergadering staat open voor belangstellenden. Niet-leden betalen € 25,- (studenten € 15,-). Bij een eventueel lidmaatschap voor 2019 wordt het bedrag in mindering gebracht.

Aanmelding voor de bijeenkomst van de 16e mei is vooraf vereist via het secretariaat: giephagoort@asom.org.

Amsterdam, 27 maart 2018

Advocaat Artificiële Intelligentie- en Robotrecht nodig?

Bel vrijblijvend

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: