Octrooi nietig laten verklaren & proceskosten

Leestijd: < 1 minuut

Q: Wij hebben last van een concurrent die ons per brief bedreigt met een procedure, omdat wij inbreuk zouden maken op zijn octrooi/patent. We hebben dat octrooi bekeken; volgens ons was die “uitvinding” op het moment van aanvraag helemaal niet nieuw of inventief. We willen een eind aan het gedoe en de octrooihouder vóór zijn, door een procedure te starten. Doel: octrooi nietig laten verklaren. Wel zien we op tegen de kosten; kunnen we die vergoed krijgen?

A: Bij een procedure om een IE-recht (recht van Intellectuele Eigendom), zoals een octrooi, ’van tafel te krijgen’, krijg je gewoonlijk slechts de zogenoemde ‘forfaitaire proceskosten’ door de verliezende wederpartij vergoed als je wint (ofwel een bedrag dat aanzienlijk lager is dan de rekening van je advocaat). In dit geval is het echter anders: u heeft een gerichte sommatie ontvangen. Dat is een “(voldoende) concrete dreiging van handhaving” – zoals dat in rechterstaal heet – en dan zal de rechter de verliezer veroordelen om aan de winnaar diens ‘redelijke en evenredige proceskosten’ te betalen, ofwel: (bijna) de volledige rekening van je advocaat. Bij andere IE-rechten dan een octrooi – bijvoorbeeld een merk – zit er tóch nog een maximum aan die vergoeding door de zogeheten ’indicatietarieven’, maar bij een octrooi niet. In een recent geval mocht degene die een ander met een – later – vernietigd octrooi had gesommeerd om te stoppen met een bepaalde handeling de proceskosten van de ‘winnaar’ betalen: zestigduizende euro!

Octrooi nietig laten verklaren?

Bel onze sectie octrooi


Lees-verder-tips:


30 mei 2018. Deze Q&A verscheen eerde op engineersonline.nl


Hub Dohmen,
Dohmen advocaten – in techniek
e: h.dohmen@dohmenadvocaten.nl
twitter: http://twitter.com/hdohmen
LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: