Merkinbreuk door merkenbrij op verzenddoos?

Leestijd: 3 minuten

Hoger beroep instellen is niet altijd zinvol, maar vaak wel. ChatGPT deelde mij mee dat in ongeveer 15% van de zaken het oorspronkelijke vonnis werd vernietigd en dat in 10% van de zaken een andere beslissing werd genomen dan in het oorspronkelijke vonnis. Dat klopt niet volgens chatGPT zèlf. Stel je de vraag anders, dan kom je uit op 20-25%. Ook dat blijkt niet te kloppen. Het daadwerkelijke percentage is 38% volgens het Advocatenblad. Het is dus verstandig om niet te bouwen op chatGPT. Gebruik chatGPT vooral om te weten welke dieren te bezichtigen zijn bij de Beekse Bergen, maar niet voor belangrijker zaken. Een van de 38%-zaken betrof Coty tegen EasyCosmetic. Het hof vernietigde de uitspraak van de rechtbank. De uitspraak van het hof hield stand bij de Hoge Raad.

Merkenbrij op verzenddoos

Waar ging het allemaal om? EasyCosmetic verkoopt, de naam zegt het al, cosmetische producten. Die verzendt EasyCosmetic in een verzenddoos. Op die doos staat een groot aantal merken. Coty zag ook haar merk op de verzenddozen afgebeeld. Dat schoot Coty in het verkeerde keelgat. Bij de rechtbank kreeg Coty gelijk. De rechtbank stelde voorop dat als je een product legaal verkoopt, je dat ook mag melden. Daarop zijn uitzonderingen. Een van die uitzonderingen is als je de indruk wekt dat er een economische band is tussen jou en de merkhouder. Daar was volgens de rechtbank sprake van. Immers, op de dozen waren het merk van Coty en de handelsnaam van EasyCosmetic met elkaar verweven door middel van onder andere het lettertype.

Economische band met merkhouder?

Het hof zag dit anders. De consument had door de ‘wordcloud’/ ‘merkenbrij’ op de doos geen reden om aan te nemen dat er sprake was van een economische band. Het tegenovergestelde was juist het geval. De consument zal gelet op de vele verkopers er op zijn minst rekening mee houden dat merkproducten worden aangeboden door bedrijven die geen commerciële band hebben met de merkhouders. De groep van de op de Verzenddoos vermelde merken is te divers om aan te nemen dat met al die houders van die verschillende merken een commerciële band bestaat.

De handelsnaam en slogan van EasyCosmetic springen eruit en zijn afgebakend van de ‘merkenbrij’. Geen enkel merk krijgt bijzondere aandacht. Het gaat hier dus om de verkoper EasyCosmetic, die cosmetica van vele merken verkoopt, zonder dat het daarbij specifiek gaat om bepaalde merken.  Door het gebruik van de slogan BEAUTY FOR LESS, zal de consument de indruk krijgen dat EasyCosmetic de merkproducten aanbiedt voor een lagere prijs dan de ‘officiële prijs’. Dan gaat het volgens de consument dus om een – niet economisch aan de merkhouders verbonden – discounter.

Oordeel van de Hoge Raad

De Hoge Raad volgde zijn adviseur. De Hoge Raad gaf geen verdere motivering op. Dan mag je aannemen dat de Hoge Raad het eens is met zijn adviseur. Van belang is dus de mening van de adviseur van de Hoge Raad. De adviseur van de Hoge Raad was het met het hof eens. Door de handelsnaam en de slogan op een effen witte of donkere ondergrond en afgebakend van de ‘merkenbrij’ te vermelden, springen deze eruit. De aandacht van het publiek wordt naar die handelsnaam en slogan getrokken. Pas daarna vallen de afgebeelde merken op. De kleur van die merken verschilt nauwelijks van de ondergrond. Het gaat om een grote hoeveelheid merken die direct naast, onder en boven elkaar zijn afgedrukt. Daardoor ziet het eruit als één geheel (een soort pakpapier). Geen enkel merk krijgt daarbij bijzondere aandacht. De consument zal dus denken dat het gaat om de verkoper Easycosmetic, die cosmetica van vele merken verkoopt, zonder dat het daarbij specifiek gaat om bepaalde merken. Het op prominente wijze gebruik maken van bepaalde merken zou duiden op een economische band. Dat deed Easycosmetic niet. Ook het met de handelsnaam of presentatie van de eigen ‘winkel’ aansluiten bij de huisstijl van bepaalde merkhouders, zou duiden op een economische band. Ook dat deed EasyCosmetic niet. Een en ander was ook niet goed mogelijk bij de vermelding van 80 merken op een kleine doos. Kortom, EsyCosmetic mocht doorgaan met haar verzenddoos met de merkenbrij.

Wat kunt u met deze informatie betekenen voor uw onderneming?

Ten eerste: je mag gerust duidelijk maken welke merken je allemaal verkoopt, als maar duidelijk is dat er geen merk ‘voorrang’ heeft ten opzichte van andere merken. Universeler is echter waar ik mee begon: wanhoop niet bij een ongunstige beslissing van de rechtbank. In 38% van de gevallen gaat de beslissing van de rechtbank onderuit in hoger beroep. Of dat ook in uw geval waarschijnlijk is kunnen wij beoordelen. Neem dus contact met ons op als u een ongunstig vonnis van de rechtbank ontvangt.

4 april 2023,

Hub Dohmen

https://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

www.bg.legal

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: