Nietigverklaring Beneluxmerk: meer mogelijkheden

Leestijd: 2 minuten

Een merk is pas geldig als het is ingeschreven. Voor een Beneluxmerk geldt dat het wordt ingeschreven bij het BBIE (het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom). Het komt echter regelmatig voor dat iemand een merk nietig wil laten verklaren (nietigverklaring), of vervallen wil laten verklaren (vervallenverklaring). Iemand met een ouder merk kan verzoeken om het jongere merk nietig te laten verklaren onder andere als dit jongere merk tot verwarring met het oudere merk leidt. Iemand kan een merk ook vervallen laten verklaren – bijvoorbeeld – omdat het niet wordt gebruikt (zie voor een voorbeeld deze zaak waarin Ten Cate het merk ‘Jansen & Tilanus’ had laten versloffen). Een andere reden voor vervallenverklaring is dat het merk niet onderscheidend genoeg is en dus niet aan de vereisten van een merk voldoet.

Iemand die een Beneluxmerk nietig wilde laten verklaren, moest daarvoor naar de gewone rechter toe. Per 1 juni 2018 is daar een mogelijkheid bijgekomen: het BOIP (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) is nu ook bevoegd om dit soort procedures in behandeling te nemen. Dat betekent dat je nu twee wegen hebt voor een verzoek tot nietigverklaring of vervallenverklaring van een Beneluxmerk: de rechtbank en het BOIP. De procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het BOIP zal zo veel mogelijk lijken op de oppositieprocedure tegen een merk.

Naast de al bestaande nietigheidsgronden die je kunt inroepen, zal het BOIP ook kunnen beslissen op basis van de zogenaamde “sub c-grond”. Dit betekent dat bekende merken onder bepaalde voorwaarden een jonger overeenstemmend merk nietig kunnen laten verklaren, ook als het bekende merk geldt voor andere waren of diensten dan het jongere merk.

Hoe zit dat met een eventueel hoger beroep tegen een beslissing van het BOIP? Dat wordt vanaf nu bij het Benelux Gerechtshof ingediend, dat een nieuwe kamer heeft waar deze zaken worden behandeld. Op deze manier wil men de rechtspraak rondom merken meer harmoniseren.

Advocaat nietigverklaring merk nodig?

Bel vrijblijvend


Lees-verder-tips


23 november 2018, Hub Dohmen

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: