Knowhowbescherming

Leestijd: 2 minuten

Knowhow is alle kennis of informatie die niet op een andere manier te beschermen is dan door hem geheim te houden. Als duidelijk is dat bepaalde informatie geheim is en handelswaarde vertegenwoordigt, mag je daar niet zo maar mee aan de haal gaan, zegt een Europees verdrag. Ja, dat lijkt me ook niet zo’n wilde gedachte. Ga je er dan toch mee aan de haal dan noemt de rechter dat onrechtmatig en legt hij een verbod op met dwangsom. Wel moet de eigenaar van die informatie redelijke maatregelen hebben genomen om die informatie geheim te houden. En aan die maatregelen schort het nu juist vaak, zeker in de relatie die bij uitstek is gebaseerd op het delen van (geheime) kennis: de arbeidsrelatie.

Een van de meest basale geheimhoudingsmogelijkheden tussen werkgever en werknemer is het opnemen van een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst – naast een non-concurrentiebeding en relatiebeding. Die geheimhoudingsplicht vloeit namelijk niet reeds voort uit een arbeidsrelatie, zo werd enige tijd terug nog eens door een rechter bevestigd. Daarbij wijs ik er wél op dat dat een kort geding was, waarin rechters alleen maar voorlopige uitspraken doen.

De rechter snijdt in die uitspraak overigens nog een interessante kwestie aan in dit kader: als een werknemer kennis opdoet tijdens zijn werk, van wie is dan die kennis: van de werknemer of van de werkgever? De rechter is zich er echter van bewust dat het ‘maar’ een kort geding is, met slechts voorlopige oordelen. Hij brandt zijn vingers dan ook niet aan deze netelige kwestie. Dat moet later in een eventuele, zogenoemde ‘bodemprocedure’ worden beslist.

Voorlopig heeft de werkgever in dit kort geding te weinig juridische argumenten om een verbod te krijgen dat de knowhow die zijn ex-werknemer bij hem heeft verkregen elders kan worden gebruikt. Dús: uw knowhow is uw bedrijfskapitaal; neem daarom in de arbeidscontracten goede regelingen daarover op. Ook in andere samenwerkingsrelaties – leverancier-afnemer, agentschappen, freelance-ontwerpers enzovoort – is het noodzakelijk om geheimhouding af te spreken over relevante knowhow. Anders gebeurt daar hetzelfde als de ander aan de haal gaat met bedrijfsgeheimen: u staat met lege handen.

Het bovenstaande is een weergave van hoe het is. Maar hoe zou het moeten zijn? Is het niet te treurig voor woorden dat een werknemer niet hoeft te snappen dat sommige informatie bedrijfsgeheim is en dat hij daarmee niet zo maar naar een concurrent kan stappen of een eigen bedrijf kan beginnen? Ik vind van wel, maar ja, ik ben ook maar een gewone IE-advocaat.

Deze column werd in januari 2015 gepubliceerd op de site Mechatronica & Machinebouw.

Ook interessant in het kader van knowhow/bedrijfsinfo: 30 september 2013 column “Samen uit maar niet samen thuis bij gezamenlijke technologische innovatie”, oftewel gratis tip van advocaat technology: samenwerking? Documenteer inbreng Knowhow en IEComputergestuurde high-tech productielijn. Wie krijgt de IE-rechten alsdaarover niets is vastgelegd? Gepubliceerd op etotaal; 15 december 2011 column “Het verboden congres – een mooi sinterklaascadeau”: Meenemen van bedrijfsinfo naar concurrent ondanks geheimhoudingsclausule/geheimhoudingsbeding. Onrechtmatige voorsprong teruggedraaid door rechter. Gepubliceerd op alurvs.nl en creatiefzuid.nl.

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: