pexels-jadson-thomas-542556-1-1 (1)_11zon (1)

Van idee tot product, wij spreken uw taal en kennen uw recht – Dohmen advocaten

pexels-luis-gomes-546819-1-1-1

Van idee tot product, wij spreken uw taal en kennen uw recht – Dohmen advocaten

Websites

Of het nu een rechtsgebied is of niet, we hebben er zo veel over te vertellen dat we een aparte pagina over websiterecht hebben gemaakt.

Elektronica

Disfunctionerende elektronica
Een klant heeft een grote voorraad elektronica gekocht die in 15 filialen is ingebouwd. De elektronica voldoet niet aan de eisen van de klant. De fabrikant houdt vol dat het aan alle redelijkerwijze te stellen eisen voldoet. Gelukkig heeft de klant nog niet betaald. Door de dreigende vordering van de fabrikant houdt de klant echter de koopprijs apart en kan deze niet inzetten om elders een vervangend product te kopen dat wel voldoet. Nadat de advocaat IT-recht van Dohmen advocaten een deskundigenonderzoek heeft laten verrichten blijkt de stelling van de fabrikant niet houdbaar. De fabrikant trekt zijn vordering in en de klant heeft elders een vervangend product gekocht.

Domeinnamen

Domeinnaamrecht heeft raakvlakken zowel met IT als met merkenrecht en handelsnaamrecht. Daarom treft u op deze pagina ook voorbeelden over domeinnaamrecht.

Hoster aansprakelijk voor domeinnaamkaping
Door een fout van de woorden raakte de domeinnaam van onze cliënte in het bezit van een domeinnaamkaper. Met succes werd de hoster aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.

Domeinnaamaanbieding
Tot verbijstering van onze cliënte gebruikte een ander haar merk in zijn domeinnaam. De domeinnaam was, als je “nl” wegdacht, exact gelijk aan het merk. De ander kan ook niet aantonen dat hij belang had bij de domeinnaam. Duidelijk was dat de ander er een hobby van maakte om massaal domeinnamen te registreren en die dan voor hoge prijzen “aan te bieden” aan de merkhouder. Met succes startte de advocaat IT-recht van Dohmen advocaten een arbitrage tot overdracht van de domeinnaam, wegens registratie of gebruik te kwader trouw.

Domeinnaamgebruik nog geen handelsnaamgebruik
Met een merk ben je beter beschermd tegen domeinnaamkaping dan met alleen een handelsnaam. Dat bleek toen iemand zonder succes onze cliënte aansprak op het gebruiken van zijn handelsnaam in haar domeinnaam. Nee, zei de rechter, domeinnaamgebruik is nog geen handelsnaamgebruik. Ik zie dat de domeinnaam slechts doorlinkt naar een andere site waar duidelijk een andere handelsnaam wordt gebruikt. Daar is niets onrechtmatigs aan.

Nederland ICT-Voorwaarden: arbitrage bij SGOA

Wat als een geschil door de rechter of arbiter moet worden opgelost? De Nederland ICT Voorwaarden die door veel IT-bedrijven worden gehanteerd geven aan dat bij een probleem tussen IT-bedrijf en klant de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) bevoegd is, tenzij het een ‘kleine’ kantonzaak betreft. Ook dan kunnen we je helpen. Juist dan. Het debat zit bij SGOA technisch logischerwijze op een hoger niveau dan bij een rechter die over een veel gevarieerder scala aan onderwerpen moet rechtspreken. Dan moet je advocaat wel de technische achtergrond hebben om dat debat zinvol aan te kunnen gaan.

FAQ/Vaak aan een advocaat IT-recht gestelde vragen

  • Mijn automatisering functioneert onvoldoende
  • Mijn website ligt eruit
  • Iemand heeft het computerprogramma dat ik heb geschreven grotendeels nagemaakt
  • De game die ik ontworpen heb, zie ik vrijwel volledig terug in de game van een ander
  • Iemand anders heeft een domeinnaam die wel erg op de mijne lijkt
  • Mijn concurrent gebruikt nota bene mijn merk als Google-AdWord voor zijn product!
  • Die domeinnaam lijkt wel erg op die van mij
  • Iemand heeft de naam van mijn winkel gebruikt voor zijn website
  • Iemand heeft een domeinnaam geregistreerd die lijkt op de mijne, wil die aan mij verkopen en wil daar veel geld voor, wat moet ik doen?

Specialist automatisering, ICT, domeinnamen en intellectueel eigendom nodig? Dohmen advocaten: uw advocaat gespecialiseerd in intellectueel eigendom en meer. Gratis spreekuur 013-5821987 of op ons advocatenkantoor.
Andere relevante informatie: IT en recht

Lees onze nieuwste berichten over het IT-recht: