Intellectuele eigendom is de hond in de pot voor technologische innovatie (?)

Leestijd: 2 minuten

Sinds jaar en dag kennen wij bescherming van IE/IP. De discussie over de toegevoegde waarde van Intellectual Property/Intellectuele Eigendom is nooit weggeweest en laait de laatste tijd weer op. Terecht? Een van de aanleidingen in de technologie wordt vaak gevormd door de patent trolls. Dat zijn bedrijven die er hun businessmodel van maken om octrooien op te kopen, deze technology vooral niet te gaan exploiteren, maar innovatoren die alleen al in de buurt komen van de octrooien van die patent troll een schadevergoeding af te dwingen. Maar ook de grote octrooihouders in Nederland gebruiken hun patentportefeuille nog wel eens om kleine, innovatieve, soms startende bedrijven een licentieroyalty af te dwingen, door te zwaaien met honderden octrooien. Een MKB-er kan zich niet permitteren om alleen al een begin van een verdediging te laten uitzoeken door bijvoorbeeld een octrooigemachtigde of een IP/technologieadvoaat. Weliswaar moet de octrooihouder de beweerdelijk inbreukmaker op grond van de Rijksoctrooiwet duidelijk maken waarop de ‘inbreukmaker’ inbreuk maakt, maar dat is al gauw te doen door te verwijzen naar de betreffende octrooien. Bovendien durft die ‘inbreukmaker’/innovator het risico vaak niet te nemen dat het tot een procedure komt. Dat risico is best bedreigend, vooral ook omdat de Rijksoctrooiwet een inbreukvermoeden kent – althans wat betreft een werkwijzeoctrooi – dat de innovator dan maar moet zien te weerleggen. Die technologische innovator stopt dan met innoveren of betaalt – in het gunstigste geval – de royalty. IP-bescherming is bedoeld om de wankele balans te bewaren tussen het bieden van bescherming aan uitvinders (zodat zij blijven uitvinden) en ‘doorontwikkelaars’, zodat uitgevonden techniek steeds verder wordt verbeterd. Een uitgebalanceerd IP-systeem en een faire toepassing daarvan door de sterken zorgen voor die balans en dus voor voortdurende innovatie. De werkwijze van de hiervoor genoemde ‘monopolisten’ verstoort die balans en is dus de hond in de pot van de technologische innovatie. Ik pleit dan ook allereerst voor regelgeving waardoor IE-bescherming alleen wordt toegekend aan hen die de IE ook daadwerkelijk toepassen. Verder is onderzoek nodig naar het monopolistengedrag van de grote octrooihouders.

Mei 2014,

Dohmen advocaten, mr. Hub Dohmen.Gepubliceerd mei 2014 op engineersonline.nl.

Ook interessant in het kader van patenttrollen: 11 maart 2015: Over macht die corrumpeert, patenttrollen, ge- en misbruik van IP, octrooien en patenten en – niet te vergeten – over Philips: Column van onze technologieadvocaat Hub Dohmen voor Mechatronica&Machinebouw. Ook interessant in het kader van ongewenste businessmodellen: 18 juni 2015: Geen geDonder(s) met mijn naam! Column van onze Hub Dohmen voor CreatiefZuid.nl. 1 februari 2012: (merkenrecht) column “Aub een gratis Porsche – humor in de rechtszaal”. Merk Porsche wordt herhaaldelijk gedeponeerd in verschillende klassen om daarna bij Porsche de hoofdprijs te eisen voor overdracht. Gepubliceerd op creatiefzuid.nl. 21 februari 2014: column over na-aper Action die met een list een dwangsom (bijna) wordt ontfutseld.

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: