Inspirerende eerste ledenbijeenkomst NVAIR

Leestijd: 3 minuten

Oproep aan alle leden: maak je aanmelding compleet via de website www.robotrechtnvair.nl

Ruim 50 deelnemers beleefden op 16 mei 2019 in het Amsterdamse Ondernemershuis een enthousiaste eerste ledenbijeenkomst van de nieuwe Nederlandse Vereniging voor Artificiële Intelligentie-­- en Robotrecht (NVAIR). Ook inhoudelijk leverde de bijeenkomst in het Amsterdamse Ondernemershuis belangwekkende impulsen op. Voor de nieuwe vereniging voor Artificiële Intelligentie-­- en Robotrecht geldt dat AI en Robotica positieve ontwikkelingen in zich dragen en dat de aandacht vooral uitgaat naar een maatschappelijk verantwoord ontwerp en toepassing. De aanwezigen hechten zeer aan een multidisciplinaire benadering binnen de NVAIR. Twee themagroepen – een over visie & missie , een ander over ethische vraagstukken -­- gaan het komend jaar van start om het beleid van de NVAIR nader in te kleuren.

In juni stelt het bestuur de resultaten definitief vast en worden vervolgactiviteiten uitgestippeld.

Inleidingen via de nieuwe website beschikbaar

Op veler verzoek komen binnenkort de inleidingen van de sprekers van 16 mei beschikbaar via de nieuw gelanceerde website www.robotrechtnvair.nl. Gastspreker Peter Werkhoven (hoogleraar UU/TNO) bracht in zijn verkenning van AI naar voren dat AI machines inclusief robots doelgeoriënteerd zouden moeten worden ontworpen. Is het doel bekend dan kunnen binnen dat kader ook de juridische, sociale en ethische aspecten een uitwerking krijgen. Rob van den Hoven van Genderen, voorzitter en VU-­-onderzoeker, verkende de noodzaak van een eigen rechtssubjectiviteit voor slimme machines en riep de leden op vooral met eigen suggesties en ideeën over de betekenis van het recht voor de nieuwe NVAIR te komen. Hub Dohmen, penningmeester en advocaat, gaf aan dat het van belang is dat alle advocaten beschikken over voldoende technologische kennis om binnen de alom aanwezige digitale omgeving professioneel te kunnen functioneren. Hij noemde het voorbeeld uit Amerika waar advocaten verplicht deze kennis zich moeten eigen maken.

Advocaat robotrecht nodig?

Bel vrijblijvend

Een sfeerimpressie van de bijeenkomst vereniging voor Artificiële Intelligentie-­- en Robotrecht van 16 mei.

Op de foto in het midden penningmeester Hub Dohmen en student-­bestuurslid Leonore ten Hulsen. Leonore vertelde met trots dat er reeds 8 studenten zich hebben opgegeven als lid van de vereniging voor Artificiële Intelligentie-­- en Robotrecht. De groep gaat ook zelf de nodige activiteiten ondernemen.

Direct achter Leonore staat voorzitter Rob van de Hoven van Genderen in gesprek met een lid, daarnaast ook bestuurslid Merel Dorgelo in gesprek. Niet op de foto staan de bestuursleden Willem F. Korthals Altes en Giep Hagoort (secretaris, contact: giephagoort@asom.org).

Het is de bedoeling dat in het najaar een leden-­- themabijeenkomst gehouden wordt en in mei 2020 een jaarvergadering inclusief bestuursverkiezing, beleidsplan en financieel beleid.

NB Na de inschrijving compleet te hebben gemaakt, zie oproep aan het begin van het bericht, ontvangen de leden een verzoek tot contributiebetaling (€ 45,-­/student € 25,-­- per jaar).

Laatste nieuws

  • Tijdens en naar aanleiding van de ledenbijeenkomst van 16 mei hebben zich opnieuw leden aangesloten bij de NVAIR. De teller staat nu op 70 Een heel mooi resultaat. (Let op: Dit is een voorlopig aantal want eerst na de complete inschrijvingen via de nieuwe website kan een definitief aantal genoemd worden).
  • Lees ook op mr-­-online.nl een recent statement van de voorzitter over de NVAIR https://www.mr-online.nl/robotrechtvereniging-wil-er-ook-zijn-voor-studenten/
  • Een weblog over de bijeenkomst van 16 mei, geschreven door Arno Lodder, is te raadplegen via solv.nl/ weblog/nederlandse-­-vereniging-­-voor-­-ai-­-en-­-robotrecht-­-nvair/21788
  • Bart Van den Brande, NVAIR-­-lid en managing partner van Sirius.Legal (Mechelen, Brussel, Antwerpen) zal de NVAIR-­- leden over events en nieuws uit België, Luxemburg en Frankrijk op de hoogte Het bestuur stelt dit initiatief zeer op prijs.

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: