Inbreuk op beschrijvende handelsnaam? Zoek verwarde personen!

Leestijd: 3 minuten

In 2021 kwam de Hoge Raad in de zaak ‘Doc Dairy Partners’ met een lang verwachte uitspraak over de bescherming van beschrijvende handelsnamen. Er is volgens de Hoge Raad maar één criterium bij de vraag of de handelsnaam van de één moet wijken voor de handelsnaam van de ander. Dat is de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar. Dat criterium geldt ook bij 100% beschrijvende handelsnamen zoals ‘Bakkerij’ voor een bakkerij.

Hoge Raad: niet snel verwarring bij beschrijvende handelsnaam

De Hoge Raad gaf daarbij aan “dat het publiek eraan gewend is dat ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken, en minder snel in verwarring zal raken als meer (rechts)personen onder dezelfde, of slechts in geringe mate afwijkende, beschrijvende handelsnamen aan het economische verkeer deelnemen”. Met andere woorden: de gebruiker van een 100% beschrijvende handelsnaam heeft geen noemenswaardige last van anderen, dus dan is er geen inbreuk en dan valt er niets te verbieden.

Uitspraken lagere rechters over beschrijvende handelsnaam

De aanname van de Hoge Raad dat mensen niet zo snel in verwarring raken bij een beschrijvende handelsnaam klinkt logisch, maar is de aanname juist? Sinds de uitspraak van de Hoge Raad zijn er een aantal uitspraken geweest van lagere rechters die zich moesten baseren op het oordeel van de Hoge Raad.

Sakura Sushi Bar (take away & delivery) tegen Blue Sakura (Japanese sushi & grill)

Bij een niet geheel beschrijvende handelsnaam lijken lagere rechters weinig waarde te hechten aan daadwerkelijke verwarring, zoals in het kort geding in juni 2021 Sakura Sushi Bar (take away & delivery) tegen Blue Sakura (Japanese sushi & grill): “Het [..]e-mailbericht van een geannuleerde bestelling en de [drie] overgelegde Google reviews en een recensie op Facebook zijn onvoldoende om verwarringsgevaar aan te nemen. Enkele gevallen van feitelijke verwarring maken niet dat sprake is van verwarringsgevaar [..].”. Bij nóg beschrijvender tot 100% beschrijvende handelsnamen lijkt dat ineens anders te worden.

Beschrijvende handelsnaam Stichting Kanker.NL (kanker.nl) / StichtingKanker (stichtingkanker.nl)

Zo was er in juli 2021 een kort geding over handelsnaam Stichting Kanker.NL (domeinnaam: kanker.nl) versus handelsnaam StichtingKanker (domeinnaam: stichtingkanker.nl). De nieuwkomer betwistte niet dat er verwarringsgevaar was. Dat betekent niet dat de eiser dat verwarringsgevaar niet hoefde te onderbouwen. De rechter oordeelde dat er sprake was van daadwerkelijke verwarring en dus van verwarringsgevaar. De basis voor dat oordeel was één verklaring van een sales manager van ABN AMRO, die de interesse in Tikkie wilde polsen: “Onlangs zag ik dat op de website www.stichtingkanker.nl de mogelijk wordt geboden om geld te doneren aan Stichting Kanker. Ik zag dat verschillende betaalopties werd aangeboden en vroeg mij af of de organisatie ook interesse zou hebben om gebruik te maken van de betaalmethode Tikkie. Ik heb daarop contact opgenomen met de directeur van Stichting Kanker.nl (de heer [A] ). Tijdens dat gesprek kwam ik erachter dat de website www.stichtingkanker.nl niet van Stichting Kanker.nl is maar van de, voor mij onbekende, Stichting Kanker. Ik had dus de verkeerde persoon/organisatie gebeld.”.

Teamleiders.nu / Teamleider.nu & teamleiders. nl

Oók in juli 2021 kwam er een uitspraak in een kort geding over Teamleiders.nu versus Teamleider.nu en  teamleiders. nl. Daar oordeelde de rechter allereerst dat ‘Teamleiders.nu’ niet geheel beschrijvend is. Daar kun je wat van vinden maar dat laat ik even voor wat het is. De rechter vervolgde met: “Het is goed voor te stellen dat e-mailberichten bedoeld voor Teamleiders.nu (info@teamleiders.nu) per abuis worden verstuurd naar bijvoorbeeld info@teamleiders.nl, iets dat Teamleiders. nu met productie 15 ook heeft aangetoond. De Handelsnaamwet biedt naar het oordeel van de voorzieningenrechter bescherming tegen dit soort verwarring.”. Oftewel, ook hier ging de rechter op grond van daadwerkelijke verwarring uit van verwarringsgevaar (en dus van inbreuk). Ik word nu wel benieuwd wat die productie 15 dan allemaal liet zien. Was dat ook slechts één ‘verwarde’?

Wat moet je met deze informatie over beschrijvende handelsnamen?

Of de Hoge Raad deze uitkomsten heeft bedoeld zullen we niet snel te weten komen. De objectieve beoordeling van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar lijkt plaats te maken voor de wiskundige benadering ‘verwarring = verwarringsgevaar’. En dan lijkt het op ‘meer is beter’. Als de hierboven geschetste uitkomsten een trend worden, is het voor degene die ‘eerst was’ belangrijk om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen van daadwerkelijke verwarring. Ik hoop wel dat het niet uitmondt in het inzetten van trollenlegers die mailtjes gaan sturen waaruit zou blijken dat ze in verwarring zijn.

handelsnaamdiscussie?

Gratis spreekuur


Lees-verder-tips:


Hub Dohmen, 14 september 2021.

http://twitter.com/hdohmen
http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: