IE-bescherming en samenwerking creatieven en techneuten

Leestijd: 4 minuten

Mini-Masterclas Startersdag KvK 2 november 2013 Evoluon Eindhoven(Dit is de tekst – min of meer in telegramstijl – van de 10-minuten-Mini-Masterclass die mr. Hub Dohmen gaf voor bezoekers van de Startersdag van de KvK op 2 november 2013 inhet Evoluon in Eindhoven)Ik ben Hub Dohmen van Dohmen advocaten: designers en techneuten die advocaat geworden zijn. Na deze tien minuten weet u wat u zelf kunt doen om uw creatieve en technologie-inspanningen te verzilveren. Ik vertel eerst wat over de bescherming van creaties en technologische innovaties. Veel daarvan is direct beschermd, namelijk op grond van het auteursrecht: bijvoorbeeld een origineel huisstijlontwerp of software. Voor de bescherming hoeft u niets te doen, zolang het maar voldoende origineel is, waarna het beschermd is tot 70 jaar na uw dood.Ook is er ‘automatische’ bescherming op grond van een niet-ingeschreven model voor industriële vormgeving en design. Voorwaarde is wel dat het nieuw is en naar buiten wordt gebracht. Zo zagen we dat Intertoys werd gered door een niet ingeschreven model in een zaak tegen Action, wiens nagemaakte nageldecoratieset werd verboden. De bescherming is drie jaar en alleen tegen één-op-één-kopieën; de bescherming gaat in op het moment dat u ermee naar buiten komt.Tenslotte is er altijd bescherming op grond van de zogenaamde ‘slaafse nabootsing’, dat wil zeggen dat iemand uw product of dienst niet mag namaken als hij eenvoudig had kunnen afwijken zonder af te doen aan de functionaliteit of het effect. U moet natuurlijk wel bewijzen dat u de eerste was. Daarom geef ik u de volgende tips voor dit weekend en voor daarna: documenteer alles rondom uw creaties en vindingen. Hou een logboek of dagboek bij: wanneer deed u wat, waar, met wie, maak foto’s, vanuit alle hoeken, van details en van het geheel, overweeg een i-DEPOT (www.boip.int) of een akte bij de notaris die u soms al voor € 100 heeft. Andere belangrijke actie voor dit weekend en voortaan ieder weekend voor u: maak een backup van uw digitale agenda (smartphone).Wat u ook dit weekend al kunt doen, is: kijk wat u allemaal aan creaties hebt en bepaal wanneer u daarmee naar buiten wilt komen, omdat dat de ingangsdatum is van uw driejaarsbescherming wat betreft het niet-ingeschreven model; u kunt daar dus mee sturen!In vogelvlucht enkele andere IE(-achtige)-beschermingsregels:

  • merk: ik verwijs u naar de stand van het BBIE : 2.10 en hun masterclass om 15.15 uur,
  • handelsnaam: doen dit weekend: kijk met welke namen u naar buiten bent getreden en treedt en deponeer die in het handelsregister: kost niets, geen nadelen, alleen maar voordelen,
  • domeinnamen: doen: diezelfde namen deponeren als domeinnaam, kost een paar euro per jaar, afgeven kan altijd nog,
  • wilt u meer bescherming voor uw industriële vormgeving/design dan de driejaars bescherming tegen één-op-één-kopieën, laat het model dan inschrijven waarna u (max.) vijfentwintig jaar bescherming heeft, ook tegen iets wat líjkt op wat u heeft gemaakt,
  • heeft u een nieuwe, technische vinding: octrooi: maximaal twintig jaar, een redelijke, beginnende bescherming heeft u al vanaf (letterlijk) een paar duizend euro.

Buiten dit is misschien nog veel belangrijker: spreek af hoe u de bescherming van uw IE wilt: ofwel: contractuele IE-bescherming: licentie, franchise, arbeidsovereenkomst, geheimhoudingsverklaring (zo meteen meer), uw opdrachtovereenkomst (al of niet met algemene voorwaarden).Tip over dit laatste om te doen dit weekend: kijk in uw standaardopdrachtovereenkomst (met algemene voorwaarden), regel wie de IE op uw werk krijgt en wanneer, zodat het u niet vergaat zoals een architect die onlangs niet werd betaald voor zijn ontwerp en vervolgens maar moest afwachten in een procedure of hij kon verbieden dat een ander met zijn ontwerp verder ging. Hòe u uw IE regelt, is mij om het even; waar het mij om te doen is, is dat u het in ieder geval zó regelt, zoals u het wilt!Een andere actie die ik u aanraad, is ook: kijk in de (opdracht)overeenkomst die u van uw opdrachtgever, of soms leverancier, krijgt (al of niet met algemene voorwaarden) en controleer ook daarin of de IE-regeling is zoals u hem wilt en, zo nee, maak een betere afspraak.Nog iets voor dit weekend (en voortaan): zorg dat het u niet zo vergaat als een ontwerper die in opdracht van Kruidvat aan het ontwerpen sloeg en vervolgens werd besprongen door Oilily. Die ontwerper rookte een zware pijp en kon het probleem niet leggen waar het hoorde: bij Kruidvat, omdat Kruidvat een vrijwaring had opgenomen in de opdrachtovereenkomst met de ontwerper. Kijk dus of het woord ‘vrijwaring’ voorkomt in de opdrachtovereenkomst van uw opdrachtgevers (of in de algemene voorwaarden) Zo ja: niet ondertekenen of eerst even advies inwinnen.Een tweede onderwerp wat voor creatieven en techneuten van belang is: samenwerking. Onlangs was er iemand op ons kantoor die had een idee rondom de begeleiding van een overlijdensproces, de begrafenis en de nazorg dat te kostbaar was om zelf uit te werken en op de markt te brengen. Een begrafenisverzekeraar toonde zich niet geïnteresseerd, maar enkele weken later stonden er door heel het land billboards met reclame van de betreffende verzekeraar waarop precies dàt idee werd aangeprezen …Om dit te voorkomen, gebruikt u een zogenaamde ‘geheimhoudingsverklaring’ (of NDA: ‘Non-Disclosure Agreement’). Daar zijn er veel van op internet, goede en slechte, waarvan u niet weet welke de goede en welke de slechte zijn en bovendien valt of staat de overeenkomst bij het juiste gebruik. Daarom hebben wij speciaal voor vandaag voor bezoekers aan onze stand een gratis goede geheimhoudingsverklaring met een gebruiksaanwijzing voor leken.Waar u dit weekend ook al even naar kunt kijken en voortaan rekening mee kunt houden, is: gaat u samenwerken: maak een samenwerkingsovereenkomst, die meestal geen tientallen pagina’s hoeft te beslaan. E-mail over en weer is vaak al voldoende, waarbij u in ieder geval opneemt: wìe brengt welke ideeën, creaties en IE in (portfolio), van wie is het samen gemaakte eindresultaat (de IE daarop) en van wie is de IE op dat gezamenlijke (misschien deels voltooide) resultaat als u met ruzie uit elkaar gaat. Dit laatste zodat het u niet vergaat zoals een kwestie bij ons op kantoor waarin iemand een idee had voor netwerkborrels, een samenwerking met een ander beproefde, die samenwerking klapte en men nu bij de rechter staat over wie met het idee verder mag! Gaat u structureler samenwerken dan is er de mogelijkheid van een BV, een maatschap of een VOF. Dit laatste kan soms al worden vastgelegd in een half A4.Nog een niet-juridische tip: gebruik de databanken van die merken, modellen, octrooien enzovoort voor inspiratie: enerzijds om er ideeën uit op te doen, anderzijds om te zien welk wiel al is uitgevonden zodat u geen onnodige energie steekt in iets wat al bestaat. Ik denk dan aan de volgende databanken:

Vergeet u niet om langs te komen op onze stand waar u van ons een gratis geheimhoudingsverklaring krijgt met gebruiksaanwijzing! Eindhoven, november 2013, Dohmen advocaten, Hub Dohmen.

Ook interessant in het kader van spoedcursus: 17 december 2013 spoedcursus juridische do’s en dont’s voor (opdrachtgevers van) webdesigners gepubliceerd op webdesign.nl.

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: