[how-to] omgaan met claim gelegenheidsuitvinder

Leestijd: 3 minuten

Q: wij hebben een engineeringbedrijf. Iemand die in zijn vrije tijd graag bezig is met oplossingen te bedenken voor alledaagse ergernissen heeft ons een paar jaar terug een mail gestuurd met zijn idee/uitvinding en of we interesse hadden. We hebben niet op deze gelegenheidsuitvinder gereageerd, omdat we zelf al met iets dergelijks bezig waren, het te druk hadden en er voor ons niets nieuws in stond. Op zich was het natuurlijk leuk om te zien dat iemand anders dezelfde gedachte had als wij. Nu we het op de markt hebben gezet krijgen we ineens een brief over schending van zijn IE-rechten, schadevergoeding enzovoort. Wat moeten we hier nou mee?

A: begin met het geven van de reactie geeft die u toen had willen geven aan de gelegenheidsuitvinder: bedankt voor de inbreng, maar we waren al met zoiets bezig en waren daar zelfs al verder mee. Het is logisch als de ander dat niet meteen gelooft. Ik ga er van uit dat u aan documentatie heeft gedaan zodat u meteen de bewijzen kunt meesturen (voor zover die geen bedrijfsgeheimen bevatten). Dan smoort u de discussie in de kiem. Mocht de ander ondanks dat bewijs bij zijn standpunt blijven, wijs hem dan op deze Q&A. Hoofdregel is: als de ander geen IE-recht heeft mag je het ‘ding’ van de ander gebruiken, als er geen geheimhouding is overeengekomen. Nu het gaat om techniek zie ik niet snel auteursrecht of modelrecht, dus zal de ander een octrooi(aanvraag) moeten kunnen laten zien. Vaak zijn beide partijen te goeder trouw: de gelegenheidsuitvinder is er van overtuigd dat hij eerst was, de ontvanger van de mail ook. Soms is dat helaas anders: dan pikt een grote partij een idee in en doet alsof ze eerder was, of de uitvinder/bedenker zet zijn claim willens en wetens door omdat de ander geen bewijs heeft.  

Hoe beoordeelt een rechter nou wie de rechten heeft? Een recent voorbeeld: een uitvinder mailde de Rabobank een methode om schade door skimmen te minimaliseren (alle landen anders dan NL standaard dichtzetten op het pasje). Rabobank nam die methode in bedrijf. De uitvinder wilde dat Rabo stopte en schadevergoeding zou betalen voor het gebruik van zijn IE-rechten (welke dat zijn blijft vaag, een verhaal over een NL octrooi waarover een negatief nieuwheidsonderzoek bestond liep weg door de zijdeur). Afgewezen door de rechter: geen geheimhouding overeengekomen, bovendien wist Rabo volgens de rechter met interne mails aan te tonen dat intern al eerder het zelfde idee bestond.

U bent niet de enige ondernemer die te maken heeft met gelegenheidsuitvinders die hun idee rondmailen zonder van te voren een geheimhoudingsverklaring (‘NDA’) te laten ondertekenen. In zo’n verklaring staat dan onder andere dat de ontvanger van het idee iets te zien krijgt dat hij niet mag gebruiken, tenzij de ontvanger kan laten zien dat hij het idee al had. Zo’n verklaring – die wij kunnen opstellen – kan veel problemen voorkomen voor beide partijen. Als u echter via de mail een panklaar idee krijgt, is het daarvoor te laat.


Lees-verder-tips:

  • 2 maart 2021: Kan een exclusieve licentienemer na afloop licentie zijn merk dat hij op het betreffende product registreerde gebruiken voor een ander apparaat? Korte Q&A van onze Hub Dohmen voor Engineers Online
  • 2 oktober 2020: Als je jouw techniek niet door middel van een octrooi kunt beschermen, dan is bescherming van de techniek door middel van het uiterlijk misschien wel mogelijk! Lees deze column van onze Hub Dohmen, die eerder op Engineers Online verscheen.
  • 6 maart 2019: We willen een octrooi aanvragen op een nieuw product maar nu heeft onze marketing al over dat product verteld in een nieuwsbrief! Kunnen we nog octrooi aanvragen? Q&A van onze Hub Dohmen voor Engineers Online.
  • Algemene informatie over octrooirecht.

Hub Dohmen, 25 maart 2021
Deze column verscheen eerder op de website van Engineers Online.

http://twitter.com/hdohmen
http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: