Het verboden congres – een mooi sinterklaascadeau

Leestijd: 3 minuten

Waarom verbood de kortgedingrechter op 5 december 2011 een congres?

Het bedrijf SMi organiseert congressen op het gebied van explosieven. Meneer en mevrouw – laat ik ze ‘Nopjes’ noemen – werkten bij SMi. In hun contract staat een aantal concurrentiebedingen en geheimhoudingsclausules. Bij SMi houden de Nopjes zich met name bezig met de organisatie van een explosievencongres in april 2011 in Singapore.

Begin juni 2011 vragen de Nopjes hun ontslag per begin september 2011. Eind juli 2011 verrichten ze de laatste werkzaamheden voor SMi. Begin september 2011 ontdekt SMi dat de Nopjes bij IBC zijn gaan werken en dat IBC in april 2012 een congres op het gebied van explosieven organiseert. Dat heeft IBC nooit eerder gedaan.

De periode september 2011/april 2012 is te kort om een dergelijk congres op te zetten. Dus gaat er een alarmbel rinkelen bij SMi. SMi onderzoekt vanaf welk moment de Nopjes in contact zijn geweest met IBC en of ze misschien vertrouwelijke info aan IBC hebben gegeven. SMi checkt onder meer het computer- en telefoongebruik van de Nopjes in de maanden voorafgaand aan hun ontslag. Daarbij komt aan het licht dat er vanaf april 2011 herhaaldelijk contact is geweest tussen de Nopjes en een van de directeuren van IBC. Ook geeft het onderzoek inzicht in (de bestandsnamen van) de op de computers van de Nopjes geopende bestanden. In april 2011 waren bestanden geopend met gegevens over sprekers op en deelnemers aan SMicongressen en commerciële en financiële informatie, zoals bestanden met (financiële details van) sponsorpakketten. Ook was in april 2011 een bestand geopend dat gelet op de bestandsnaam een overeenkomst met IBC betrof. Bestanden met SMi in de naam stonden tegelijk open met bestanden met IBC in de naam. Er was dus druk gekopieerd volgens SMi. Ook hadden de Nopjes in april 2011 al gebeld met een hotel in Bangkok waar in april 2012 het IBCcongres zou plaatsvinden.

Nu gaat de rechter wikken en wegen. De contactgegevens van sprekers en deelnemers waren na het SMi-congres openbaar, dus niet vertrouwelijk. De teksten zijn voldoende creatief en oorspronkelijk voor auteursrecht. Dat auteursrecht ligt bij SMi. Gelet op al het bewijs van SMi is ook wel duidelijk dat er in april al werd gepraat met IBC over niet-openbare, vertrouwelijke SMi-info. Het argument dat SMi niet zou mogen “snuffelen” in de computergegevens wordt van tafel geveegd omdat bij elk computergebruik een waarschuwing te zien was mbt het computerbeleid. Dat er regelrecht werd gekopieerd is ook duidelijk omdat er bijvoorbeeld specifieke “SMi-bedragen” terugkeerden bij IBC. Voor wat betreft het gebruik van vertrouwelijke info kan een schadevergoeding aan zowel de Nopjes als aan IBC worden gevraagd. Dat is echter niet wat SMi wil. SMi wil dat de onrechtmatige voorsprong teniet wordt gedaan. SMi schat die voorsprong op 18 maanden, de rechter op 4 maanden. IBC geeft echter aan dat IBC al in februari 2010 begon met de planning. De Nopjes hebben in april 2011 wel alles in een stroomversnelling gebracht. Nu SMi geen beroep doet op het nonconcurrentiebeding gaat de rechter er van uit de de Nopjes hun ervaring (maar niet de vertrouwelijke kennis) opgedaan bij SMi in mochten zetten bij IBC.

Uitspraak: het in april 2012 geplande congres moet minimaal vier maanden later worden gehouden. Verbod op auteursrechtinbreuk. Alle vertrouwelijke info (d.w.z. info waar SMi op staat of waarvan je niet kan twijfelen dat die van SMi is) moet worden vernietigd. Toch (niet) doen = dwangsom van maximaal 2 miljoen.

mr. Jan Smolders, 15 december 2011.

Gepubliceerd december 2011 op alurvs.nl en op creatiefzuid.nl

Ook interessant in het kader van knowhow/bedrijfsinfo: 13 januari 2015: Technische bedrijfsgeheimen, knowhow, innovatie; bescherming door intellectuele eigendom of anders? Column van onze Hub Dohmen over nieuwe Europese mogelijkheid, maar met haken en ogen: Mechatronica&Machinebouw; 30 september 2013 column “Samen uit maar niet samen thuis bij gezamenlijke technologische innovatie”, oftewel gratis tip van advocaat technology: samenwerking? Documenteer inbreng Knowhow en IEComputergestuurde high-tech productielijn. Wie krijgt de IE-rechten alsdaarover niets is vastgelegd? Gepubliceerd op etotaal;

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: