Handelsnaamproblemen na overname ‘eenmanszaak’: hoe krijg je ze zeker en hoe voorkom je ze?

Leestijd: 3 minuten
handelsnaamproblemen

De eigenaar van een kapsalon in Leiden met de naam ‘Promise’ verkocht zijn kapsalon voor 40k aan een kapster die daar werkte, omdat hij er mee wil stoppen. De kop van de koopovereenkomst luidde: “Betreft overname Kapsalon Promise te Leiden”. Dan zou je dus denken dat de naam er ook bij hoort. De kapster zet de zaak voort onder de naam ‘Promise’. Acht maanden later opent haar vorige werkgever op 230 meter afstand een nieuwe kapsalon: ‘Promise1’, volgens krantenberichten om aan te geven wie de eerste was. Je snapt het al: dat vindt de kapster niet fijn. En zo ontstonden de handelsnaamproblemen.

Handelsnaamdiscussie: beiden vinden dat de ander moet stoppen met de handelsnaam

De kapster start een kort geding. Haar vorige werkgever dient een tegenvordering in: juist de kapster zou moeten stoppen met de naam ‘Promise’. Gewoonlijk werkt zoiets niet: als je stopt en na acht maanden opnieuw begint ben je op dat moment de tweede en niet de eerste.

Inbreuk op handelsnaam franchisegever?

De ex-werkgever beriep zich er echter op dat hij slechts een licentie op die naam had van Kapsalon Promise VOF. Die VOF ‘heeft’ volgens het vonnis twaalf kapperszaken in NL met de naam Promise. Uit het nieuws begrijp ik dat er sprake is van franchise. Volgens de ex-werkgever heeft de VOF een landelijke keten zodat de VOF de eerste zou zijn met de handelsnaam ‘Promise’. Onder juristen is het misschien een onderwerp van discussie, maar voor deze rechter was het handelsnaamprobleem duidelijk; hij moest beoordelen of de kapster inbreuk maakt op de handelsnaam van de VOF, die helemaal niet meedeed aan de procedure.

Franchisegever niet bekend in Leiden

Dat hielp de ex-werkgever echter niet: de kapster maakte geen inbreuk op de handelsnaam van de VOF. De VOF heeft 11 winkels voornamelijk in het noorden en is niet landelijk bekend, aldus de rechter. De kapster had dus geen verwarringsgevaar in Leiden veroorzaakt, omdat ze daar de enige was. Dat verwarringsgevaar ontstond pas acht maanden later toen de ex-werkgever onverwacht opnieuw een kapsalon in Leiden startte. De ex-werkgever beriep zich ook nog op een door de VOF geregistreerd merk: een logo met de woorden ‘Kapsalon Promise’. Bij het merk van de VOF was het wel duidelijk volgens de rechter: zonder volmacht van de VOF kan alleen de VOF zich daar op beroepen. Die volmacht was er niet.

Koopovereenkomst verplichtte niet tot naamswijziging

Van een contractuele plicht om een andere naam te kiezen was ook al niets gebleken. Wat wil je ook, als je in de kop van je koopovereenkomst schrijft: “Betreft overname Kapsalon Promise te Leiden”. De einduitkomst was dus: de ex-werkgever heeft zelf de verwarring opgezocht en moet dus het gebruik van de naam ‘Promise’ staken. Uiteraard was dit ‘slechts’ een kort geding en is er in een bodemprocedure ruimte voor extra argumenten en bewijsstukken. Als er niet meer op tafel komt dan in dit kort geding, verwacht ik geen andere uitspraak.

Een kijkje in de toekomst

De VOF heeft inmiddels, zo begrijp ik uit de kranten, aangekondigd om zelf een procedure te zullen starten tegen de kapster om een eind te maken aan dit handelsnaamprobleem. Mocht een rechter beslissen dat de kapster merkinbreuk pleegt jegens de VOF, dan zie ik de volgende procedure al weer opdoemen. Dat zou dan een procedure worden van de kapster tegen de ex-werkgever wegens een ‘kat in de zak’. Van zo’n kluwen aan procedures wordt niemand gelukkig.

Ook een handelsnaamprobleem?

gratis spreekuur

Wat kun je doen om handelsnaamproblemen te voorkomen?

De overname van een onderneming is iets anders dan de aankoop van een auto. Het maken van onduidelijke afspraken leidt bijna altijd tot problemen, soms met twee verliezers. Zo moest de kapster van de ruim 14,5k aan proceskosten 8,5k zelf betalen, en is het einde van de procedures nog niet in zicht. Dus: wees duidelijk in je overeenkomst, zeker als het over je toekomst gaat. Omschrijf wat er in elk geval wel wordt overgenomen en wat in geen geval wordt overgenomen. De stoeltjes en de schaar, die zijn inwisselbaar. Een van de belangrijkste dingen wordt vaak vergeten: intellectuele eigendom. Toegepast op de kapperscasus: hoe heet je straks eigenlijk?

Lees-verder-tips:


Jan Smolders, 17 september 2021

info@dohmenadvocaten.nl
http://twitter.com/Jan_Smolders 
http://nl.linkedin.com/in/jansmolders

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: