Gezamenlijke Intellectuele Eigendom kopen van de curator? Hold your horses!

Leestijd: 3 minuten

Intellectuele Eigendom kopen van de curator

Al eerder waarschuwden wij voor de problemen die kunnen ontstaan door gezamenlijke IE-rechten. Helemaal een drama kan het worden als daar nog een dimensie bij komt: faillissement. Intellectuele Eigendom kopen van de curator. Aan de hand van een rechtszaak schets ik de problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Die zaak dateert weliswaar uit 2019 maar is uitstekend geschikt voor de boodschap die ik wil afgeven.

Wat was er aan de hand, in chronologische volgorde?

BTP en IABC hebben een samenwerkingovereenkomst. Samen organiseren ze het ‘Beauty Award’ evenement. Ten behoeve van dat evenement is er uiteraard een logo, domeinnaam, handelsnaam etcetera. Partijen noemen dat ‘de intellectuele eigendom’ (afgekort ‘de IE’ ). IABC gaat failliet. BTP stuurt de overeenkomst met IABC naar de curator en vraagt de curator om overleg. Riberg koopt van de curator de activa en activiteiten van het failliete IABC. Eén dag later stuurt BTP aan de curator waarin ze de samenwerking met IABC opzegt. Op de zelfde dag deponeert een bestuurder van BTP nog snel even het BeautyAward-logo als merk. De curator belt Riberg: ‘helaas, BTP heeft de overeenkomst opgezegd’. Riberg wil verder met BTP. BTP wil (uiteindelijk) niet.

Alle activa gekocht van de curator, toch met lege handen naar huis

De rechter moet er aan te pas komen. Riberg wil dat de rechter verklaart dat Riberg ‘mede-eigenaar’ op de IE is, en alle IE toekent aan Riberg met vergoeding aan de ander. Dat gaat fout voor Riberg. Voor mede-eigendom van opkoper Riberg moet namelijk voldaan zijn aan de cumulatieve vereisten dat:

  • (a) het iets is dat kan worden overgedragen,
  • (b) het gemeenschappelijke eigendom was van IABC en BTP
  • (c) het aandeel van IABC in de failliete boedel viel en
  • (d) het is overgedragen door de curator

En dan ben je je IE kwijt. Nou ja, je had hem nooit. En dan rest alleen wat gerommel in de marge: een kostenvergoeding voor afgebroken onderhandelingen. Schadevergoeding wegens uitsluiting van Riberg bij de organisatie van het event zat er niet in. Dan moeten de onderhandelingen zo ver zijn gevorderd dat je de onderhandelingen niet meer mag afbreken. Dat is slechts zeer zelden het geval.

Wat kun je met deze informatie doen voor je onderneming?

Staat u op het punt om activa en ‘activiteiten’ uit een faillissement te kopen? Vraag dan eerst bij de curator een kopie op van alle overeenkomsten die liepen op het moment van faillietverklaring. Ga daar met de stofkam doorheen, liefst samen met een jurist. Als IE-specialist mét jarenlange ervaring als curator en mediator – vind ze maar – kan ik u veilig door een dergelijk mijnenveld heenloodsen. Als blijkt dat er partijen tussen zitten ‘waar u iets mee moet’, ga dan het gesprek aan over een door u voortzetten van de samenwerking. Wil de ander dat, en onder welke voorwaarden? Het eindresultaat kan dan veiligheidshalve slechts uit twee mogelijkheden bestaan. De eerste is dat er een overeenkomst tussen u en die partij tot stand komt onder opschortende/ontbindende voorwaarde dat u genoemde activa van de curator verwerft. Dat kan een overeenkomst zijn die samenwerking inhoudt, of koop van het aandeel van de ander. De tweede mogelijkheid is: de eerste lukt niet dus afzien van koop. Tenzij u van gokken houdt. Dus: Intellectuele Eigendom kopen van de curator? Hold your horses

Lees verder tips:


Hub Dohmen, 24 november 2021.

http://twitter.com/hdohmen
http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: