Gemeenschappelijk eigendom van websites

Leestijd: 3 minuten

jeroen boschYawn. Yet Another WordPress Newbie. Zou je denken als je de site www.boschproject.org als argeloze voorbijganger opent. Een witte site met wat foto’s erop geprikt van schilderijen van Jheronimus Bosch. Mijn eerste gedachte als advocaat en ex-webdesigner was: hoezo een rechtszaak over deze website? 

Boschproject.org: briljante website op het tweede gezicht

Maar dan komt het: de fotoviewer die op de site staat is behoorlijk uniek (klik maar eens op het toetsenbordicoontje rechtsboven). De website is gemaakt in het kader van een wetenschappelijk project waarin de schilderijen van Bosch werden “gefileerd” met verschillende moderne technieken. Dat project is in 2010 gestart door de Stichting Bosch Research and Conservation Project. In 2013 kwam er iemand bij, een zekere Erdmann, die behalve kunstwetenschapper ook informaticus is. Die wist hoe je van een schilderij honderden overlappende foto’s kon maken die vervolgens aan elkaar worden gehecht, waardoor het lijkt alsof het één opname in zeer hoge resolutie is. Die foto’s werden vervolgens in verschillende soorten ‘licht’ (infrarood, röntgen) over elkaar gelegd, waardoor de foto’s en daarmee de verschillende lagen van het schilderij goed met elkaar kunnen worden vergeleken. Door middel van de ‘curtain viewer’ kunnen de verschillende soorten over elkaar gelegde foto’s als een ‘gordijn’  worden weggetrokken, waardoor de verschillende lagen van het schilderij zichtbaar worden.

Maar van wie is de site?

Toen een en ander klaar was, weigerde Erdmann de inloggegegens af te geven aan de stichting, en de stichting wilde er graag bij om dingen te kunnen toevoegen of wijzigen. Ook kwam de stichting ineens niet meer voor in de domeinnaamregistratie. Een en ander had deels te maken met een factuur van 30k die nog niet door de stichting aan Erdmann was betaald. Een ander punt was  het feit dat de stichting de broncode van Erdmans software zou zien als Erdmann het team/de stichting toegang zou geven. De stichting liet het er niet bij zitten en stapte naar de rechter.

Spek uw advocaat en overbelast de rechter: maak vage mondelinge afspraken

Helaas voor de stichting waren er slechts vage mondelinge afspraken gemaakt, dus de vordering wegens schending van de overeenkomst ketste daar op af. En ook “ja maar wij zijn enig eigenaar, dus handelt Erdmann onrechtmatig” redde het niet, want uit niets bleek dat de stichting enig eigenaar was.

Website gemeenschappelijk “eigendom”?

Wat het wel redde, was het beroep van de stichting op “gemeenschappelijk eigendom”. Daarbij speelde een rol dat het project al bestond toen Erdmann instapte: het was dus niet “Erdmanns project”, ook al was zijn rol gaandeweg steeds groter geworden. De website was volgens de rechter een gemeenschappelijk goed omdat iedereen vanuit zijn eigen expertise iets aan het project had bijgedragen. //Intermezzo en alleen voor juristen interessant: is een website wel een goed? Praktisch was deze rechter wel//. Goed, er is dus een ‘goed’ dat in de gemeenschap valt.

Normaal doen

En tegen de deelgenoten in een gemeenschap moet je je “redelijk en billijk”gedragen (in normale mensentaal: “normaal doen”). Erdmann hoefde echter niet de inlogcode af te geven, omdat dan de broncode op straat zou liggen. Je kan dan natuurlijk iets roepen als “ja, maar dan laat je iedereen toch een geheimhoudingsovereenkomst of ‘NDA’ ondertekenen”, maar dat is geen garantie dat van alle betrokkenen niemand lekt. Een tweede probleem is dat je maar moet zien om – ten eerste – achter het lek te komen en – ten tweede – moet er dan wel verhaal zijn. Dus de inloggegevens niet, maar Erdmann moest de stichting wel “in staat stellen” de website te bewerken en aan te vullen; ze moesten daar maar overleg over voeren. Een en ander in het kader van “normaal doen”.

Moraal van dit verhaal

En hier komt dan weer mijn herhaalde waarschuwing: maak duidelijke afspraken voor je begint met een samenwerking en leg deze vast. Juist voor gevallen waarin het zoals hier fout gaat en je als stichting ineens geld kwijt bent aan een procedure in plaats van het doel waarvoor je bent opgericht.


lees-verder-tips:


14 december 2018, Jan Smolders.

Deze column verscheen eerder op webdesign.nl


e: info@dohmenadvocaten.nl
i: www.dohmenadvocaten.nl
twitter: http://twitter.com/Jan_Smolders
linkedin: http://nl.linkedin.com/in/jansmolders

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: