Een werk wordt openbaar gemaakt zonder naam van de maker – wanneer vervalt het auteursrecht?

Leestijd: 2 minuten

Wanneer vervalt auteursrecht? De hoofdregel (in Nederland) is dat auteursrecht zeventig jaar na de dood van de maker vervalt, te rekenen vanaf de eerste januari volgend op het jaar van overlijden. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Een uitzondering is de situatie waarin de maker van het werk ten tijde van de eerste openbaarmaking niet wordt aangeduid. Dan vervalt het auteursrecht zeventig jaar na eerste openbaarmaking van het werk, wederom te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de openbaarmaking.

Probleem auteursrecht?

Bel ons vrijblijvend

Wat is een eerste openbaarmaking?

Wat een eerste openbaarmaking is, is niet altijd duidelijk. Het zorgde bijvoorbeeld voor discussie in de hogerberoepzaak Voet/Erfgoed Leiden. Erfgoed Leiden beweerde dat zij een aantal foto’s van fotograaf Roovers sinds 2016 online mocht plaatsen, omdat er al zeventig jaar verstreken waren sinds de openbaarmaking zonder naamsvermelding. Erfgoed Leiden kwam pas aan de naam Roovers omdat Voet sommeerde de foto’s te verwijderen en daarbij Roovers’ naam noemde. Nu stelde Voet dat de afgifte van de foto’s aan uitgevers (met naamsvermelding) als eerste openbaarmaking moet worden gezien. Erfgoed Leiden vond juist dat de uitgave van de prentbriefkaarten met de betreffende foto’s aan het publiek (zonder naamsvermelding) als eerste openbaarmaking gold.

Voor openbaarmaking is een publiek nodig

In het hoger beroep werd geoordeeld dat er bij openbaarmaking sprake moet zijn van een publiek. Gebaseerd daarop kwam de rechter tot de conclusie dat er bij het afgeven van de foto’s aan uitgevers geen sprake kon zijn van een openbaarmaking, omdat deze situatie niet aan de kwalificatie van publiek voldeed. De vertoning van de foto’s aan een publiek kan wél als een openbaarmaking worden gezien. In dit geval kreeg Erfgoed Leiden dus gelijk – op dit specifieke deel van de foto’s. Nu tijdens deze openbaarmaking de maker anoniem was, geldt hier de regel dat auteursrecht zeventig jaar na de eerste openbaarmaking vervalt.

Auteursrecht advies

Uit bovenstaande blijkt dat het voor de duur van auteursrecht belangrijk is te weten wanneer een werk voor het eerst is openbaar gemaakt èn of de maker genoemd is. Kom je er niet uit of heb je andere vragen rondom auteursrecht? Wij helpen je graag verder!

Yvonne Vetjens, 10 juli 2020

Twitter / Linkedin

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: