Een ex-klant sleutelt ongevraagd aan onze software. Is dat auteursrechtinbreuk of toegestaan onderhoud?

Leestijd: 2 minuten

Q: wij ontwikkelen hardware/software-oplossingen voor ondernemingen (embedded software, IoT, enzovoort). Een voormalige klant van ons is aan het sleutelen aan de embedded software die wij hebben geschreven. Dit weten we omdat we er een call home feature hebben ingebouwd. Kunnen we hem daar op aanspreken?

advocaat software nodig?

Gratis spreekuur

Nieuwe functionaliteit in software inbouwen is inbreuk

A: strikt noodzakelijk onderhoud aan software kan je niet verbieden op grond van de auteurswet, ook niet in een overeenkomst. Als er nieuwe functionaliteiten worden ingebouwd is dat wel een schending van uw auteursrecht. De grens tussen toegestaan onderhoud en toevoegen van functionaliteit is vaak flinterdun.  Gelukkig voor u moet de ander bewijzen dat zijn gesleutel valt onder de ‘toegestaan-onderhoud-escape’. Vraag uw klant allereerst om tekst en uitleg. Uw klant moet onderbouwen dat het gaat om handelingen die technisch “absoluut vereist” zijn om het programma te gebruiken overeenkomstig het beoogde doel. Dat een werkzaamheid nuttig is voor het beoogde doel is niet voldoende, het bereiken van het beoogde doel moet zonder die werkzaamheid onmogelijk zijn. Controleer bij het beoordelen van de onderbouwing door uw klant dat uw klant het doel niet te ruim omschrijft. Zo is bijvoorbeeld “zorgen dat mensen snel, efficiënt en zonder fouten hun werk kunnen doen” niet acceptabel, dan valt er te veel onder de escape. Over wat het ‘beoogde doel’ is onstaan natuurlijk vaak discussies. Daarbij moet u  niet eerst uitgaan van het (standaard) contract, maar eerder van de mogelijkheden van het programma, inclusief groeimogelijkheden, zoals die bijvoorbeeld zijn geadverteerd. Nuttige vragen kunnen zijn: is uw voormalige klant iets aan het programmeren gelijk aan een update van uzelf of programmeert uw voormalige klant iets gelijk aan een voor deze klant gelockte premiumfunctie van uzelf?

beoogd gebruik software toelichten

Als u uw voormalige klant voor de rechter sleurt en uw voormalige klant tot bij de rechter toe blijft volhouden dat zijn gesleutel valt onder de ‘toegestaan-onderhoud-escape’ kan hij niet volstaan met die stelling alleen. Een rechter zal dan uw klant bevelen om het beoogde gebruik toe te lichten en per werkzaamheid of soort werkzaamheid te komen met:

  • een gedetailleerde omschrijving van wat die werkzaamheden inhielden en
  • een onderbouwing of en waarom de werkzaamheden noodzakelijk waren voor het beoogde gebruik van de software
  • bewijsstukken van de vorige twee punten.

TIP: wijs uw sleutelende klant op dit artikel en vraag hem binnen een redelijke termijn aan te leveren wat een rechter ook van hem zou vragen. Spot u een sleutelende klant en heeft u hulp nodig? Maak gebruik van ons gratis spreekuur IE-ICT-Techniek.


Lees-verder-tips:


Hub Dohmen, 3 februari 2021.
Deze q&a verscheen eerder op de website van Engineers Online.

http://twitter.com/hdohmen
http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: