Mag ik een merknaam van een concurrent gebruiken voor compatible producten?

Leestijd: 2 minuten

Het liefst maakt een engineeringbedrijf spannende nieuwe dingen. Soms willen concurrenten bij elkaar aanhaken. Dan maakt de een een onderdeel dat geschikt (‘compatible’) is voor een machine of apparaat van de ander. Laten we er even van uitgaan dat er alleen merkbescherming is en dat er geen octrooi op rust (of een modelrecht zoals in de Audi/Porsche-velgenkwestie).

Als de maker van het compatible onderdeel zorgvuldig te werk gaat, mag het. Bij gebrek aan zorgvuldigheid is er al snel een risico van merkinbreuk. Hoe beoordeelt u of de grens is overschreden? Om het makkelijk en overzichtelijk te houden, krijgt u hieronder een lijstje en daaronder in begrijpelijke taal wat u met dat lijstje moet.

Compatible: juridisch

“Compatible met” mag, mits het inderdaad compatible ís. Daarnaast moet het ook voor het overige “eerlijk merkgebruik” zijn. Van eerlijk gebruik is geen sprake als:

  • door het gebruik van het merk van de ander de indruk wordt gewekt van een commerciële band tussen de concurrent en de merkhouder of
  • als het merkgebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk of
  • als de goede naam van het merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over het merk worden gedaan of
  • als de concurrent zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het merkproduct of
  • als de concurrent zijn product voorstelt als een product van dezelfde kwaliteit als of met kenmerken die gelijkwaardig zijn aan die van het van het merk voorziene product.

Eerlijk merkgebruik: in begrijpelijke taal

En dan weet je nog niets, want hoe los je dat dan praktisch op? Op dit moment (2021) loopt een interessante zaak over kaartchips/kaartlezers: de ‘Mifare’-zaak tussen NXP en Infineon. In 2019 maakte de hogerberoeprechter het simpel. Gebruik het merk van de ander alleen op de volgende manier:

‘MIFARE Classic® is a trademark of NXP B.V., which is in no way affiliated with Infineon. References to trade marks or product ranges are made solely with the aim of indicating Infineon’s products functionality and do not imply (i) any statement on quality or security or (ii) any endorsement from NXP.’ .

Wanneer is iets compatible?

De Hoge Raad uitte vorige maand haar twijfels bij de motivering van de hogerberoeprechter over dat wel/niet compatible zijn. Die hogerberoeprechter moet nu een herbeoordeling uitvoeren. Want ook al zou er nooit geklaagd zijn over compatibiliteit, begrijpt de gemiddelde prospect dan dat er mogelijk een add-on nodig is? En hoe verhoudt zich een en ander tot de stelling dat ook de kaartchips van NXP zelf een add-on nodig hebben om te communiceren met Mifare-kaartlezers?

Afbeeldingen

Soms wordt ook een afbeelding gebruikt van het product van de ander. Hoe zit dat dan? Nintendo probeerde dat ooit tegen te gaan met een beroep op haar modelrecht. Dat lukte Nintendo niet omdat de afbeelding bedoeld was als uitleg:

Wat leren we hier van?

Wat leren we hier nou van? Als u de compatible-maker bent: gebruik bovenstaande disclaimer en wees helder in uw communicatie. Staat u aan de andere kant? Als u na het doorlezen van dit artikel nog steeds het idee heeft dat de ander fout zit, dan is dat waarschijnlijk ook zo. Blijf niet met dat gevoel rondlopen, maar maak gebruik van ons gratis spreekuur IE-ICT-Techniek.


Lees-verder-tips:


Hub Dohmen, 4 maart 2021.
Deze column verscheen eerder op de website van Engineers Online.

twitter
LinkedIn

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: