De oplossing voor uw probleem met brief schending copyright/inbreuk auteursrecht afbeeldingen

Leestijd: 2 minuten

Met de volgende (hieronder geanonimiseerde) sommatie kwam cliënte ons gratis spreekuur binnen:

Betreft: schending copyright

Geachte……,

Ik ben gemachtigde van de heer X. X is een gerenommeerd professioneel fotograaf. Al zijn werken zijn auteursrechtelijk beschermd. U heeft zonder toestemming van de auteursrechthebbende de bijgevoegde foto gepubliceerd op internet, zoals blijkt uit uw website www…… Deze openbaarmaking zonder licentie van de maker is dan ook inbreuk op het exclusieve recht van X. Door die handelwijze is schade ontstaan. Naast de misgelopen licentievergoeding is extra schadevergoeding op haar plaats: door het ontbreken van naamsvermelding is het persoonlijkheidsrecht van X geschonden. Op grond van de richtprijzen fotografie en de algemene voorwaarden van de Nederlandse Fotografenfederatie vorder ik namens cliënte EUR 1564 schadevergoeding en EUR 300 buitengerechtelijke incassokosten, samen EUR 1864. Dit bedrag dient binnen vijf werkdagen na heden op rekening…. te zijn bijgeschreven, bij gebreke waarvan ik een dagvaarding opstel. Tot slot sommeer ik u om de auteursrechtschending te staken door de foto te verwijderen en verwijderd te houden.”

Toen ik de foto zag waarom het dan ging, kon ik een glimlach niet onderdrukken: een dertien-in-een- dozijn-foto, niets creatiefs aan. Iedereen zou deze foto op dezelfde manier maken. Ook een professionele fotograaf maakt wel eens niet-professionele foto’s. Als hier al auteursrecht op zou zitten, dan zat de wederpartij in elk geval “veel te hoog in de boom” met die 1864 euro. Hier moest natuurlijk niet over geprocedeerd worden, dat zou veel te duur worden voor cliënte. Cliënte was echter uitstekend geholpen met een op maat gemaakte brief, waarbij we ook gebruik maakten van eigen model-/standaardteksten (4 á 5 pagina’s, zo nodig korte (telefonische) bespreking, evt. kleine, aanvullende werkzaamheden: EUR 250-750 excl. BTW). Daarna bleef het stil aan de andere kant.

mr. Jan Smolders,
Dohmen Advocaten – Van idee tot product, wij spreken uw taal en kennen uw recht

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: