Advocaat bedrijfsgeheim: de 11 beste tips 2019 om diefstal bedrijfsgeheim aan te pakken

Leestijd: 3 minuten
Bedrijfsgeheim. Wanneer schendt iemand de wet? Tips voor beschermingsmaatregelen bedrijfsgeheim (knowhow).

Diefstal van bedrijfsgeheimen, dat gaat binnen juridisch Nederland nog heel wat stof opwerpen. Niet dat het ineens vaker voorkomt, maar ik zie het aantal rechtszaken wel stijgen. Vroeger (voor 2018) was het een beetje een ondergeschoven kindje bij rechters (en advocaten). Volgens een verdrag mocht je geen bedrijfsgeheimen pikken en dan zei de rechter als je geluk had dat het ‘dus’ onrechtmatig was. In 2018 is echter in alle EU-landen in de wet vastgelegd dat je geen bedrijfsgeheimen mag pikken/gebruiken. In die wet is – net zo belangrijk – ook vastgelegd wanneer daar sprake van is. Ook een andere recente wetswijziging zal het aantal rechtszaken doen stijgen; die zorgt er voor dat de rechter de dief kan laten opdraaien voor de hele rekening van de advocaat van de geheimhouder.

Opdrachtnemer maakt foto’s in verboden gebied

Bij peterselie denk ik niet automatisch aan engineers. Toch kan de casus die nu volgt instructief zijn voor de bescherming van uw bedrijfsgeheimen. Future Crops (‘FC’) heeft een bedrijf dat zich bezig houdt met de verticale teelt van kruiden. FC is erg innovatief op dat gebied. FC wilde in haar hal een proefopstelling plaatsen, en een van de opdrachtnemers was Certhon, een bedrijf dat zich bezig houdt met de bouw van tuinbouwkassen en de verwarmings- en luchtbehandelingstechniek daarvan. Certhon had getekend voor geheimhouding. Op enig moment ziet FC op haar bewakingsbeelden dat medewerkers van Certhon foto’s aan het maken zijn. FC stuurt een mailtje, geparafraseerd: ‘niet meer doen, dit is in strijd met de overeenkomst’. Een half jaar later ziet FC op haar bewakingsbeelden dat personeel van Certhon opnieuw foto’s aan het maken is (‘je zou ze toch….’). FC wil dat Certhon een verklaring ondertekent waarin ze belooft de waargenomen knowhow niet te delen. Certhon weigert.

Wanneer schendt iemand de wet bedrijfsgeheimen?

FC stapt naar de rechter: ‘dit is onrechtmatig!’. Niet meer doen/niet gebruiken en de komende vijf jaar zelf geen verticale teelt-installaties maken. Hoe beoordeelt de rechter zoiets nou? Er staan meerdere (cumulatieve) criteria in de wet bedrijfsgeheimen. Er moet sprake zijn van informatie die niet algemeen bekend is of makkelijk toegankelijk is, handelswaarde bezit, en onrechtmatig verkregen is. Daarnaast moeten er voldoende beschermingsmaatregelen zijn genomen. Die criteria zijn nogal ‘kaal’ in de wet vastgelegd. En dat betekent dat de jurisprudentie rondom die criteria zich nog aan het ontwikkelen is. Je ziet dan ook dat advocaten zelf die criteria gaan invullen om te kijken hoe de rechter daar op reageert.

Wanneer is bedrijfsgeheim (knowhow) onrechtmatig verkregen?

Op twee van de criteria gaan de advocaten en de rechter dieper in. Die zal ik dus er uit lichten. Het eerste criterium is: is er sprake van onrechtmatige verkrijging? Bij het eerste incident was datgene wat aangemerkt was als bedrijfsgeheim niet gefotografeerd. Bij het tweede incident lagen de zaken anders: je wist dat de knowhow geheim moest blijven, geheimen zichtbaar, foto’s van genomen, verboden gebied, eerder gewaarschuwd, dus een bewuste poging om de knowhow te verkrijgen.

Tips voor beschermingsmaatregelen bedrijfsgeheim (knowhow)

Het tweede, nog meer uitgewerkte criterium betrof de vraag of FC voldoende beschermingsmaatregelen had getroffen. De rechter vond een fysieke en visuele afscheiding van het verboden gebied wel van belang, maar dat was om allerlei redenen niet gelukt. Verder was van belang of er gedragsregels duidelijk zichtbaar waren opgehangen. FC zei tegen de rechter dat er gedragsregels hingen, maar kon dat niet bewijzen met bijvoorbeeld foto’s. Daaruit volgen dan gelijk twee tips aan u: fysieke en visuele afscheiding van plekken waar de desbetreffende niet hoeft te zijn, en gedragsregels ophangen. Toch bleef er nog genoeg aan beveiligingsmaatregelen over volgens de rechter (nog meer tips voor u). FC had:

  • vooraf aan de opdracht meegedeeld dat zij de knowhow geheim wilde houden
  • de ander een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen
  • de ontwikkeling van de teeltinstallatie in de hal zodanig georganiseerd dat verschillende opdrachtgevers elk slechts een deel van de technieken zou installeren om te voorkomen dat één opdrachtnemer de hele samenstelling zou waarnemen en heeft de aanleg van de fases ook in tijd gefaseerd
  • de achtergrond van de fasering bekendgemaakt aan de ander
  • de ander verboden om foto’s te maken in de hal
  • aangegeven dat een deel van de hal verboden gebied was
  • gemeld dat er camera’s hangen
  • na het eerste incident een duidelijke mail gestuurd: foto’s maken in de hal is verboden.

Advocaat bedrijfsgeheim nodig?

Bel vrijblijvend

Moraal van dit verhaal

Wat leren we hier nou uit? Naast de tips om bovenstaande maatregelen door te voeren, drijft één voorzorgsmaatregel als vet op de soep: kies uw contractspartner met zorg! Maakt u zich ook zorgen over diefstal van bedrijfsgeheimen? Meld het in ons gratis spreekuur IE-ICT-Techniek.


Lees-verder-tips:


Hub Dohmen, 19 juni 2019,
Dit artikel verscheen eerder op Engineers Online.

Dohmen advocaten
twitter: http://twitter.com/hdohmen
LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/hubdohmen
i: www.dohmenadvocaten.nl

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: