Beste recept voor ruzie tussen creatieven/uitvinders: gezamenlijk intellectueel eigendom …

Leestijd: 2 minuten

We leven in een netwerkmaatschappij. Zeker creatieven, uitvinders, innovatieven en andere vooruitstrevenden zijn ervan doordrongen dat zij het beste resultaat bereiken en het meeste lol in hun werk hebben als zij doen waar ze goed in zijn en dus samenwerken met anderen. Is de een goed in technology en de ander goed in design: voila: combineer dat! Wil je voorkomen dat je innovatie wordt nagemaakt? Welnu, zorg dat een partner een onderscheidend design ontwerpt en je hebt meteen een marktvoorsprong. Heb je een krachtig octrooi en ken je een buitenlandse collega die in dat land betere exploitatiemogelijkheden heeft? Opnieuw: samenwerken en wellicht samen doorontwikkelen. Of nog zo een: ben je als ‘éénpitter’ in je element bij het ontwerpen van vernieuwende verbeteringen en is er een grote marktpartij die ze kan maken en ‘vermarkten’? Vorm een team!

So far, so good. Dit soort samenwerkingen zijn uiterst krachtig en leveren vaak langdurig rendement en plezier op. Men begint – terecht – vol enthousiasme, idealisme en soms een lichte vorm van naïviteit. Men voelt elkaar goed aan, ‘het voelt goed’, ‘we denken hetzelfde’; alles komt voorbij. Dus is er alle reden om alles samen te doen. Dat geldt dan ook voor de rechten op de ideeën en uitvindingen. Echter, soms komt er een moment dat men weer afscheid van elkaar wil nemen, goedschiks of kwaadschiks. En van wie is dan het idee, de uitvinding, de creatie, het ontwerp? Ofwel: wie is rechthebbende op de intellectuele eigendom? Tja, dan zijn beiden ‘eigenaar’. En hoe doe je dat dan als ieder zijn eigen onderneming voortzet? Dat is vaak een onontwarbare kluwen. Ik kan het niet laten om het te vergelijken met een echtpaar dat als man en vrouw al lang en breed gescheiden is, maar als vader en moeder nog jarenlang constructief met elkaar moet samenwerken …

Die vader en moeder kúnnen van te voren niets regelen over hun kinderen, maar ú als creatieve of innovatieve ondernemer kunt wel van te voren iets regelen. Mijn advies is dan ook: leg vóór een samenwerking – al is het maar in een paar regels – vast wie van de samenwerkingspartners ‘eigenaar’ van de intellectuele eigendom is/zal zijn en breng dit in balans met de juiste vergoedings-verdelingsafspraken.

Hub Dohmen

Deze column is gepubliceerd in mei 2014

Ook interessant in het kader van meer dan 1 mogelijke eigenaar: 1 juli 2015: 1 juli 2015: Externen inhuren voor project? Let op… Column van onze Hub Dohmen voor Engineersonline over problemen met het auteursrecht.11 juni 2015: Auteursrecht – onzekerheden beter voorkomen dan genezen. Column van onze Jan Smolders voor CreatiefZuid.nl.

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: