Beschrijvende handelsnaam: wel of niet doen?

Leestijd: 3 minuten

Als je een beschrijvende handelsnaam hebt, kun je er op wachten dat een ander met ongeveer dezelfde handelsnaam komt. Kun je daar juridisch iets tegen doen? Een hoe-zit-het-ook-alweer aan de hand van een recente rechtszaak.

Verwarringsgevaar met beeldmerk?

Lampenlicht.nl heeft een beeldmerk (logo) met daarin de tekst “Lampenlicht.nl”. Lampenlicht.nl kwam op tegen “lampenlichtshop.nl” en “Iampenlichthal.nl”. Dat veroorzaakte verwarringsgevaar volgens lampenlicht.nl. Dus was het merkinbreuk volgens lampenlicht.nl.

Met een volledig beschrijvend merk is je bescherming lager. Was het beeldmerk van lampenlicht.nl louter beschrijvend? Volgens de rechter niet:  “omdat deze een unieke taalkundige vondst oplevert waarbij de woordelementen samen kunnen worden gelezen als ‘lamp-en-licht’ en als ‘lampen-licht’. Het is niet zonder meer duidelijk dat bij ‘lampen-licht’ sprake is van een fantasiewoord. De gemiddelde consument zal namelijk de woorden “lampenlicht” niet als fantasiewoord opvatten, maar als “lamp en licht”. Voor dit oordeel bestaat te meer aanleiding, omdat in het merk de woorden lamp’ en ‘licht’ in een andere kleur worden weergegeven dan de woorden ‘en’ en ‘nl’. Het ligt eerder voor de hand dat de gemiddelde consument de woorden lampenlicht zal lezen als lamp-en-licht[..]”. Was er sprake van merkinbreuk? Dan moet er allereerst overeenstemming zijn en ten tweede verwarringsgevaar.

Er was auditief, visueel en begripsmatig overeenstemming tussen enerzijds lampenlicht.nl en anderzijds “lampenlichtshop.nl” en “Iampenlichthal.nl”. Toch was er geen verwarringsgevaar. De naam “lampenlicht.nl” was wel “in hoge mate beschrijvend” dus was de beschermingsomvang gering. Dat betekent: een geringe afwijking is dan al voldoende. Met name de kleuren en het beeldelement in het logo waren onderscheidend, en die gebruikten “lampenlichtshop.nl” en “Iampenlichthal.nl” niet. Bovendien was de zichtbaarheid van de domeinnamen al aangepast door een redirect. Na de sommatie werd alleen nog de statutaire naam vermeld, dus niet “lampenlichtshop.nl” en “Iampenlichthal.nl”.

Ongerechtvaardigd voordeel wegens gebruik bekend merk?

Ook op andere gronden was sprake van merkinbreuk volgens lampenlicht.nl. Wie een bekend merk heeft, is beter beschermd.. Dan is verwarringsgevaar niet nodig. Voldoende is dan dat ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Maar dan moet je wel aantonen dat je merk bekend is. Dat lukte lampenlicht.nl niet, ook niet met het overgelegde marktonderzoek. Als er al enige bekendheid was, dan houdt dat nog niet in dat je kan verbieden dat een ander de woorden lamp en licht in combinatie gebruikt.

handelsnaam

Ook handelsnaaminbreuk was er niet volgens de rechter. Hoewel het naamgebruik na de sommatie was aangepast, moest de rechter toch het verleden beoordelen. Toen stonden de namen “lampenlichtshop.nl” en “Iampenlichthal.nl” pontificaal op de site, dus als handelsnaam. In een eerdere zaak tussen andere partijen had de Hoge Raad al beslist dat hoe beschrijvender een handelsnaam is, hoe lager de kans op verwarringsgevaar. 

Geen kleur en beeldelement in handelsnaam

De handelsnaam van lampenlicht.nl wijkt af van haar beeldmerk omdat er geen kleur en geen beeldelement in de handelsnaam zitten. Dat waren nu juist de dingen die onderscheidend vermogen aan het beeldmerk gaven. Een handelsnaam die alleen bestaat uit de woorden lamp, licht en nl is toch al snel aan te merken als louter beschrijvend. Het publiek zal dan niet snel de handelsnamen met elkaar in verband brengen. Daarbij is de wijze van gebruik van de namen ook verschillend. “Lampenlichtshop.nl” / “Iampenlichthal.nl” gebruikte de namen slechts als adres en niet als onderdeel van een logo. Op de website waren de logo’s van de statutaire naam overheersend. Dus was er geen verwarringsgevaar.

Wat kunt u met deze informatie voor uw onderneming betekenen?

Kort door de bocht luidde de uitspraak: creativiteit wordt beschermd, een gebrek daaraan niet. Toch kan een beschrijvende handelsnaam nut hebben. Je zult meer hits krijgen in google. Dus is en blijft de vraag: wil je hits of wil je bescherming? Zorg in elk geval voor een bij uw handelsnaam horend logo met daarin onderscheidende beeldelementen, en schrijf dat in als merk. De bezoeker die u al kent zal bij een onverhoopt bezoek aan de concurrent meteen zien dat hij ‘verkeerd zit’.

10 februari 2023,

Hub Dohmen

https://nl.linkedin.com/in/hubdohmen

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: