Auteursrecht foto – rechtenvrije fotosite – toch claim (spreekuur)

Leestijd: 2 minuten

Gisteren tijdens het gratis juridisch Linkedinspreekuur voor ux-designers/ui-designers/front-end/back-end/full stack webdesigners/webdevelopers een vraag over rechtenvrije foto’s via privébericht (dat ik geanonimiseerd mocht delen):

Ik heb op die site ook wat foto’s gezet van een site met alleen maar rechtenvrije foto’s. Nou krijg ik een schadeclaim namens een fotograaf mbt een van die foto’s omdat ik zijn auteursrecht heb geschonden.

Q: ik heb als showcase een website gemaakt om te laten zien aan prospects wat ik voor ze kan betekenen. Ik heb op die site ook wat foto’s gezet van een site met alleen maar rechtenvrije foto’s. Nou krijg ik een schadeclaim namens een fotograaf mbt een van die foto’s omdat ik zijn auteursrecht heb geschonden. De foto en de account van degene die ‘m heeft geupload is ineens niet meer te vinden op de site waar ik ‘m vandaan heb. En die fotosite zegt dat ze niets over die foto kunnen vinden. Verder zeggen ze ‘zie onze algemene voorwaarden’. Die algemene voorwaarden staan wel op de site maar in een onopvallend linkje onderaan. Daarin staat dat ze nergens voor instaan. En nou?

A: Ik ga er even van uit dat de foto creatief genoeg is voor auteursrecht. U moet de foto verwijderen en de schade van de fotograaf betalen als u geen toestemming van de fotograaf kunt aantonen. Ik ga er daarbij van uit dat nergens uit blijkt dat de uploader dezelfde was als de indiener van de claim, want dan wordt het een ander verhaal. We kunnen u helpen met een verweer als de schadeclaim buitensporig hoog is. Voor wat betreft de rechtenvrije-fotosite: u kunt mogelijk via www.tineye.com bewijzen dat de foto op die fotosite heeft gestaan. Lukt dat niet dan heeft u extra pech want dan kunt u de schadevergoeding die u hoe dan ook aan de fotograaf moet betalen niet verhalen op de fotosite. Lukt het u wel om aan te tonen dat de foto op de fotosite heeft gestaan, dan denk ik dat de fotosite verplicht is om uw schade te vergoeden. Let op: het volgende is een beoordeling naar Nederlands recht. Elders kan het misschien ‘net even anders zijn’. Als de fotosite overal met grote letters ‘alle foto’s gratis en rechtenvrij’ heeft staan kunnen ze zich mijns inziens niet beroepen op hun andersluidende algemene voorwaarden. Dat geldt des te meer nu we onlangs van de Hoge Raad hebben gehoord dat er een duidelijk ‘OK’ nodig is op algemene voorwaarden voor gebruik van een site. Stuur de fotosite een printscreen van tineye, en vraag ze om binnen twee dagen te melden of de gegevens van de uploader wijzen op betrokkenheid van degene die de claim indient – bijvoorbeeld het zelfde mailadres. Vermeld dat u bij geen antwoord (of een ontkenning) de fotograaf betaalt en de schade op de fotosite verhaalt. De fotosite ziet dan maar dat ze zich verhaalt op de uploader, als ze daar tenminste genoeg gegevens van hebben. Maar dat is hun probleem.Jan Smolders
22 november 2019
Dohmen advocaten
twitter: https://twitter.com/Jan_Smolders
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/jansmolders
i: www.dohmenadvocaten.nl

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: