Auteursrechtinbreuk op een foto, rechthebbende?

Leestijd: 2 minuten

Vonnis van 8 december 2021

De titel van dit artikel klinkt als een open deur, maar in de praktijk is het niet altijd duidelijk wie rechthebbende is op het auteursrecht. Voordat je recht op een vergoeding voor auteursrechtinbreuk op een foto moet je rechthebbende zijn. Op 8 december 2021 sprak de rechtbank Utrecht vonnis uit in een ‘fotozaak’ waarin onze cliënte gedaagde was. De cliënte van Dohmen advocaten was door het ANP aangesproken vanwege auteursrechtinbreuk op een foto. Cliënte zou inbreuk maken door het online gebruik van een foto zonder toestemming van het ANP. Het ANP beweerde het auteursrecht op de betreffende foto te bezitten en eiste een schadevergoeding van EUR 500,00.

Auteursrechtinbreuk op een foto

Rechthebbende op een foto

Namens cliënte hebben wij het verweer gevoerd dat het ANP niet kon bewijzen dat zij rechthebbende was. Daarmee was er dus geen auteursrechtinbreuk op een foto. Dit verweer heeft doel getroffen en is geslaagd. De foto was namelijk gemaakt door een fotograaf die op dit moment niet in loondienst was van het ANP. Wel was de fotograaf in het verleden in dienst geweest bij het ANP. Het ANP kon echter niet bewijzen dat de foto is gemaakt toen de fotograaf in loondienst voor het ANP werkte. Alleen bij een fotograaf in loondienst kan het ANP namelijk het auteursrecht claimen.

Wat deze zaak duidelijk maakt is dat het loont om vraagtekens te zetten bij wie rechthebbende op een foto beweert te zijn. Personen met name ‘repeat players’ zoals ANP, Permission Machine of Getty) die zich opwerpen als rechthebbende van een foto moeten dat dus wel kunnen bewijzen. Is de partij die zich beroept op het auteursrecht geen rechthebbende dan is er dus ook geen sprake van auteursrechtinbreuk.

Wordt u aangesproken op auteursrechtinbreuk?

Neem vrijblijvend contact op met Dohmen advocaten via onze contactpagina of direct via: 0135821987

Auteursrecht rechthebbende op een foto

Een andere belangrijke vraag die in auteursrechtzaken altijd dient te worden behandeld is of er überhaupt sprake is van een auteursrechtelijke beschermd werk. In deze zaak ging het om een eenvoudige foto van een stembiljet. De rechter ging niet mee in ons verweer dat de eenvoudige foto niet auteursrechtelijk beschermd is. ANP had goed genoeg onderbouwd waarom dat wel zo is, door duidelijk aan te geven welke creatieve keuzes de fotograaf had gemaakt.

Schadevergoeding voor auteursrechtinbreuk op een foto

Nu de eiser echter niet de rechthebbende van de foto bleek, hoefde de rechter niet meer in te gaan op wat voor velen vaak de hamvraag is: de hoogte van de schadevergoeding.  De rechter overwoog nog wel – ten overvloede – dat ons verweer dat de ANP de hoogte van de schade niet goed heeft onderbouwd hout snijdt. Je moet wel kunnen aantonen welke bedragen je voor dezelfde (soort) foto’s daadwerkelijk krijgt.

Proceskosten

Wat betreft proceskosten is de rechter duidelijk: het betreft een ‘zeer eenvoudige’ zaak. Dat houdt in dat de rechter niet de werkelijke kosten maar een veel lager standaardtarief toewijst. Dat risico kende onze cliënt al, maar hij maakte er een principezaak van. Conclusie er was geen sprake van auteursrechtinbreuk op een foto.

U kunt het vonnis lezen op rechtspraak.nl: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:6042


Lees-verder-tips:


Yvonne Vetjens, 5 januari 2022.

Twitter / Linkedin 

Afspraak/telefonisch overleg

Wilt u graag een afspraak maken of wilt u uw zaak nu voorleggen, Dohmen advocaten is iedere dag van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 013-5821987.

Ook kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande formulier: